Vybrané vnitřní předpisy

Společná

Stanovy NOS PČR

12. Sjezd NOS PČR schválil stanovy s účinnosti od 1. 12. 2019 (1) Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen “NOS PČR“) je odborovou ….

Veškeré vnitřní předpisy naleznete v členském evidenčním systému ESNOS

Kolektivní smlouvy a dohody

Nejčtenější ze společné klikni)

Nejčtenější z policie (klikni)

Nejčtenější z vězeňská služba (klikni)

Nejčtenější z veterán (klikni)