Přihláška do řádného členství

Řádné členství je základním členstvím v NOS PČR, a vstoupit do tohoto členství může příslušník nebo zaměstnanec bezpečnostního sboru, policejní školy nebo Policejní akademie České republiky v Praze, zaměstnanec Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a organizačních složek státu, zřízených k plnění úkolů těchto ministerstev.

Společně s přihláškou je u nových členů potřeba také vyplnit a zaslat Souhlas s prováděním srážek k placení členských příspěvků

Pro řádné pojištění je také nezbytné vyplnit  Přihlášku do pojištění řádného člena