Rady útvarů

Písemností v listinné i elektronické podobě se z pravidla doručují na kontaktní adresu sídla NOS PČR, a to na prostřednictvím podatelny kanceláře NOS PČR, k rukám předsedy konkrétního orgánu.

Článek 20

Rada útvaru

(1)        Rada útvaru je orgánem sdružujícím základní organizace za účelem jednání se zástupci zaměstnavatele na útvaru, při němž je zřízena.

(2)        Rada se zřizuje při každém krajském ředitelství Policie České republiky a při Policejním prezídiu České republiky. Radu lze také zřídit pro policejní školy Ministerstva vnitra a Policejní akademii České republiky.

(3)        Radu tvoří předsedové nebo jmenovaní zástupci základních organizací v policii, v počtu jeden člen rady za každou základní organizaci útvaru.

(4)        Radu svolává její předseda podle potřeby nebo z podnětu nadpoloviční většiny členů rady, nejméně dvakrát ročně.

(5)        Jednání rady útvaru se řídí stanovami a podpůrně i jednacím řádem rady útvaru, byl-li přijat. Radě útvaru přísluší

a) jednat na úrovni útvaru za základní organizace v radě zastoupené (dále jen „základní organizace rady“),

b) spolurozhodovat o přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb a o jeho čerpání v rámci útvaru,

c) v rámci oprávnění odborové organizace vůči zaměstnavateli přijímat stanoviska k interním normativním aktům zaměstnavatele, návrhům a dalším skutečnostem, které se týkají celého útvaru,

d) koordinovat výkon kontroly stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby nebo práce na útvaru, a zajišťovat jeho kontrolu tam, kde nemá působnost žádná základní organizace,

e) přijímat vnitřní předpisy k zabezpečení činnosti rady; přijme-li rada předpis, který zavazuje základní organizaci rady, tento pro ni nabývá platnosti až schválením členskou schůzí,

f) jmenovat zástupce rady na uvolněné místo ve výboru pro policii nebo pověřit svého člena zastoupením rady na nejbližším jednání výboru pro policii.

(6)        Předseda nebo pověřený člen rady jedná se zástupci zaměstnavatele na útvaru a vykonává zde práva a povinnosti vyplývající z kolektivní smlouvy, kolektivní dohody nebo jiného pověření.

(7)        Předseda rady je oprávněn přistupovat k informacím o členství v základních organizacích rady.

(8)        Zrušením základní organizace zaniká její členství v radě, ani po dobu likvidace takové členství nevznikne. 

Základní organizace

Základní organizace policie se sdružují v jednotlivých radách útvarů

Mapa základních organizací - policie

Předseda Rady útvaru
Vladimír Musil

email: vladimir.musil@pcr.cz

telefon: +420 731 731 432

 


ÚOÚČ OS
Sídlo: Kapucínská 214/2, Praha 1 – Hračany, 118 00
IČO: 75100479
Kontaktní adresa: Kapucínská 214/2, Praha 1 – Hračany, 118 00ZO NOS PČR Pražský hrad
Sídlo: Jiřská 2, 119 08, Praha 1
IČO: 22750487
Kontaktní adresa: ZO NOS PČR, Jiřská 2, 119 085, Praha 1


ZO ÚPVSP
Sídlo: Olšanská 2176/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČO: 06268145
Kontaktní adresa: Olšanská 2176/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov


ZO NCOZ
Sídlo: Na Perštýně 11, 110 00 Praha 1
IČO: 6276792V 

 

Předseda Rady útvaru
Petr Sudík

Mobilní telefon +420 728 718 830

Civilní email pesupra@seznam.cz
Služební telefon +420 604 273 426


ZO NOS PČR Praha

Sídlo: Františka Křížka 24, 170 00 Praha 7 – Holešovice
IČO: 71209417
Kontaktní adresa: Benediktská 1 (5. patro), Praha 1


ZO NOS PČR Praha III
Sídlo: Trousilova č. 1121/3, Praha 8 – Kobylisy, 182 00
IČO: 70100179
Kontaktní adresa: Trousilova č. 1121/3, Praha 8 – Kobylisy, 182 00


ZO NOS PČR Praha 2
Sídlo: Sokolská 1799/38, Praha 2 – Nové Město, 120 00
IČO:
Kontaktní adresa:


SCPP Praha – Olšanská
Sídlo: Olšanská 2176/2, Praha 3 – Žižkov,130 51
IČO:
Kontaktní adresa:


ZO NOS PČR Zličín
Sídlo: Strojírenská 386/12, 155 21 Praha 5 – Zličín
IČO: 75076047
Kontaktní adresa: Strojírenská 386/12, 155 21 Praha 5 – Zličín


SPŠ MV Praha
Sídlo: Pod Táborem 102/5, PS 24, 190 24 Praha 9 – Hrdlořezy
IČO:
Kontaktní adresa


ZO NOS PČR Praha Kongresová
Sídlo: Kongresová 2, OSPP – PEO Praha 4
IČO: 22709282
Kontaktní adresa: Kongresová 2, OSPP – PEO Praha 4

Předseda Rady útvaru
Petr Sudík

Mobilní telefon +420 728 718 830

Civilní email pesupra@seznam.cz
Služební telefon +420 604 273 426


ZO NOS PČR Praha

Sídlo: Františka Křížka 24, 170 00 Praha 7 – Holešovice
IČO: 71209417
Kontaktní adresa: Benediktská 1 (5. patro), Praha 1


ZO NOS PČR Praha III
Sídlo: Trousilova č. 1121/3, Praha 8 – Kobylisy, 182 00
IČO: 70100179
Kontaktní adresa: Trousilova č. 1121/3, Praha 8 – Kobylisy, 182 00


ZO NOS PČR Praha 2
Sídlo: Sokolská 1799/38, Praha 2 – Nové Město, 120 00
IČO:
Kontaktní adresa:


SCPP Praha – Olšanská
Sídlo: Olšanská 2176/2, Praha 3 – Žižkov,130 51
IČO:
Kontaktní adresa:


ZO NOS PČR Zličín
Sídlo: Strojírenská 386/12, 155 21 Praha 5 – Zličín
IČO: 75076047
Kontaktní adresa: Strojírenská 386/12, 155 21 Praha 5 – Zličín


ÚOÚČ OS
Sídlo: Kapucínská 214/2, Praha 1 – Hračany, 118 00
IČO: 75100479
Kontaktní adresa: Kapucínská 214/2, Praha 1 – Hračany, 118 00


SPŠ MV Praha
Sídlo: Pod Táborem 102/5, PS 24, 190 24 Praha 9 – Hrdlořezy
IČO:
Kontaktní adresa:


ZO NOS PČR Pražský hrad
Sídlo: Jiřská 2, 119 08, Praha 1
IČO: 22750487
Kontaktní adresa: ZO NOS PČR, Jiřská 2, 119 085, Praha 1


ZO NOS PČR Praha Kongresová
Sídlo: Kongresová 2, OSPP – PEO Praha 4
IČO: 22709282
Kontaktní adresa: Kongresová 2, OSPP – PEO Praha 4


ZO ÚPVSP
Sídlo: Olšanská 2176/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČO: 06268145
Kontaktní adresa: Olšanská 2176/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov


ZO NCOZ
Sídlo: Na Perštýně 11, 110 00 Praha 1
IČO: 6276792

Předseda Rady útvaru
Bc. Josef ZMEŠKAL

Mobilní telefon +420 723 875 724
Civilní email josef.zmeskal@seznam.cz
Služební telefon +420 974 881 730
Služební email josef.zmeskal@pcr.cz

ZO NOS OŘ Kolín
Sídlo: K Dílnám 684, Kolín 4, 280 16
IČO: 69060380
Kontaktní adresa: Václavská 11, Kolín 3

ZO NOS PČR Praha – venkov
Sídlo: Rajchardov 75, 252 09 Hradištko
IČO: 71376518
Kontaktní adresa: Mgr. Jan Krátký, U Plynárny 2, 145 04 Praha 4

ZO NOS PČR OŘ Rakovník
Sídlo: Dukelských hrdinů 2319, Rakovník, 269 01
IČO:
Kontaktní adresa: Dukelských hrdinů 2319, Rakovník, 269 01
VS Středočeský kraj

ZO NOS PČR při Věznici Příbram
Sídlo: P.O.BOX 1, Příbram, 261 15
IČO:
Kontaktní adresa: P.O.BOX 1, Příbram, 261 15

ZO NOS PČR při Věznici Vinařice
Sídlo: P.O.BOX 5, Vinařice, 273 07
IČO: 22742549
Kontaktní adresa: P.O.BOX 5, Vinařice, 273 07

ZO NOS PČR při Věznici Jiřice
Sídlo: P.O. Box 8, Lysá nad Labem, 289 00, okr. Nymburk
IČO:
Kontaktní adresa: P.O. Box 8, Lysá nad Labem, 289 00, okr. Nymburk

ZO NOS PČR při Věznici Oráčov
Sídlo: Věznice Oráčov, Oráčov 159, 270 32 Oráčov
IČO: 22742531
Kontaktní adresa: Věznice Oráčov, Oráčov 159, 270 32 Oráčov

Předseda Rady útvaru
nprap. Vítězslav LÁD

Mobilní telefon 775 190 574
Civilní email Vita.Lad@seznam.cz
Služební telefon 739 585 653
Služební email

ZO NOS PČR při KŘP Jčk České Budějovice
Sídlo: Lannova 26, 377 25 České Budějovice
IČO: 70536988
Kontaktní adresa: Lannova 26, 377 25 České Budějovice

ZO NOSP ČR při Okresním ředitelství PČR
Sídlo: Pražská tř. 1589/5, 370 04 České Budějovice 3
IČO: 62536672
Kontaktní adresa: Pražská tř. 1589/5, 370 04 České Budějovice 3

ZO NOS Obl. Ř SCPP Č. Budějovice
Sídlo: Strážný – Dolní Silnice okr. Prachatice
IČO: 71252118
Kontaktní adresa: Strážný – Dolní Silnice okr. Prachatice

ZO NOS PČR Český Krumlov
Sídlo: Tovární 165, Český Krumlov, 381 23
IČO: 70973415
Kontaktní adresa: Omlenická 311, Kaplice, 382 41

ZO NOS PČR Jindřichův Hradec
Sídlo: Miřiovského 567/II, 377 46 Jindřichův Hradec II
IČO: 70503648
Kontaktní adresa: Nádražní 567/II, 377 01 Jindřichův Hradec

ZO NOS OŘ Písek
Sídlo: Písek, Na Výstavišti čp.377, 397 01
IČO: 227 433 24
Kontaktní adresa: Písek, Na Výstavišti čp.377, 397 01

Předseda Rady útvaru
Patrik TOPIČ

Mobilní telefon +420 606 655 457
Civilní email
patrik.topic@seznam.cz

Služební telefon +420 974 322 637
Služební email patrik.topic@pcr.cz

Předseda Rady útvaru NOS PČR KŘP Plzeňského kraje.

ZO č. 2 při KŘPPK
Sídlo: Nádražní 2437/2, Plzeň 3 – Východní Předměstí, 306 28
IČO: 75036479
Kontaktní adresa: Nádražní 2437/2, Plzeň 3 – Východní Předměstí, 306 28

ZO NOS PČR OŘ Klatovy
Sídlo: Plzeňská č. 90, Klatovy, 339 01
IČO: 62635565
Kontaktní adresa: Plzeňská č. 90, Klatovy, 339 01

Předseda Rady útvaru
npor. Mgr. Vilém Šulcek

Mobilní telefon 602 127 192
Civilní email vilemsulcek@seznam.cz
Služební telefon 974 372 733, 739 585 655
Služební email ch.sulcek.k@mv.cz

ZO NOS PČR OOP Františkovy Lázně
Sídlo: Americká č. 250/16, Františkovy Lázně, 351 01
IČO: 18235085
Kontaktní adresa:

ZO NOS PČR OŘ Karlovy Vary
Sídlo: I. P. Pavlova 1381/26, Karlovy Vary, 361 15
IČO: 68832940
Kontaktní adresa: I. P. Pavlova 1381/26, Karlovy Vary, 361 15

ZO NOS PČR OOP Mariánské Lázně
Sídlo: Hlavní třída 153, Mariánské Lázně, 353 01
IČO: 47724838
Kontaktní adresa: Hlavní třída 153, Mariánské Lázně, 353 01

ZO NOS PČR Sokolov
Sídlo: Hornická 2198, 356 01 Sokolov
IČO: 01499173
Kontaktní adresa: Hornická 2198, 356 01 Sokolov

Mgr. Miroslav Lingeš
Předseda Rady útvaru

Mobilní telefon +420 603 926 037
Civilní email miroslavlinges@seznam.cz
Služební telefon +420 974 433 443
Služební email

ZO NOS PČR S-SČ kraje Ústí nad Labem
Sídlo: Poštovní schránka č. 179, Ústí nad Labem, 401 79
IČO: 44556501
Kontaktní adresa: Poštovní schránka č. 179, Ústí nad Labem, 401 79

ZO NOS PČR Chomutov
Sídlo: Chomutov, Riegrova 4510, 430 01
IČO: 70890536
Kontaktní adresa: Chomutov, Riegrova 4510, 430 01

ZO NOS PČR Děčín
Sídlo: Děčín 1, Kaštanová 2, 405 58
IČO: 70200068
Kontaktní adresa: Děčín 1, Kaštanová 2, 405 58

Předseda Rady útvaru
Bc. Aleš Stránský

Mobilní telefon +420 724 006 002
Civilní email aldas@seznam.cz
Služební telefon +420 974 474 467
Služební email ales.stransky@pcr.cz

ZO NOS PČR Česká Lípa
Sídlo: Pod Holým Vrchem 1734, Česká Lípa, 471 01
IČO: 70928894
Kontaktní adresa: Pod Holým Vrchem 1734, Česká Lípa, 471 01

ZO NOS PČR OŘ Jablonec nad Nisou
Sídlo: 28. Říjen 10, Jablonec nad Nisou, 466 73
IČO: 70907927
Kontaktní adresa: 28. Říjen 10, Jablonec nad Nisou, 466 73

ZO NOS PČR OŘ Semily
Sídlo: Vysocká 225, Semily, 513 15
IČO:
Kontaktní adresa: Vysocká 225, Semily, 513 15

Předseda Rady útvaru
plk. Ing. Rudolf Rabas

Mobilní telefon 602 586 314, 739 585 658
Služební telefon 974 521 341
Služební email rabas.rudolf.h@mv.cz

ZO NOS PČR Hradec Králové
Sídlo: Ulrichovo nám.810, Hradec Králové 501 01
IČO: 62693778
Kontaktní adresa: Ulrichovo nám.810, Hradec Králové 501 01

ZO NOS PČR OŘ Náchod
Sídlo: Husovo nám. 698, Náchod, 547 01
IČO: 62730509
Kontaktní adresa: Husovo nám. 698, Náchod, 547 01

ZO NOS PČR OŘ Rychnov nad Kněžnou
Sídlo: Šubertovo nám. 516, Dobruška, 518 01
IČO:
Kontaktní adresa: Šubertovo nám. 516, Dobruška, 518 01

ZO NOS PČR Jičín
Sídlo: Balbínova 24, Jičín, 506 12
IČO: 60117711
Kontaktní adresa: Balbínova 24, Jičín, 506 12

Předseda Rady útvaru
kpt. Ing. Vítězslav Košťál

Mobilní telefon +420 739 585 659
Civilní email vita.kostal@seznam.cz
Služební telefon +420 974 561 317
Služební email vitezslav.kostal@pcr.cz

ZO NOS PČR OŘ Chrudim
Sídlo: Všehrdovo nám. 46, Chrudim, 537 20
IČO: 68244207
Kontaktní adresa: Všehrdovo nám. 46, Chrudim, 537 20

ZO NOS PČR OOP Svitavy
Sídlo: Purkyňova 2, Svitavy, 568 02
IČO: 71239171
Kontaktní adresa: Purkyňova 2, Svitavy, 568 02

ZO NOS PČR OŘ Ústí nad Orlicí
Sídlo: Dělnická 1188, Ústí nad Orlicí, 562 01
IČO: 70823944
Kontaktní adresa: Dělnická 1188, Ústí nad Orlicí, 562 01

ZO NOS Policie ČR při VPŠ MV pro kriminální policii
Sídlo: Čeperka 215, 533 45 Opatovice nad Labem
IČO: 69173125
Kontaktní adresa: Čeperka 215, 533 45 Opatovice nad Labem

ZO NOS PČR Pardubice

Předseda základní organizace:
Ing. Marek Helienek
Mobil: 737 804 579
Email: zo.pardubice@nosp.cz
Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, Pardubice, 530 48
IČO: 71163492
Kontaktní adresa: Na Spravedlnosti 2516, Pardubice, 530 48

Předseda Rady útvaru
Bc. Milan Novotný

Mobilní telefon +420 603 238 597
Civilní email novotny.milan.j@gmail.com
Služební telefon +420 974 262 317
Služební email milan.novotny2@pcr.cz

ZO NOS PČR při SPŠ MV, Jihlava
Sídlo: Tolstého 14, 586 04 Jihlava
IČO: 63438232
Kontaktní adresa:

ZO NOS OŘ Pelhřimov
Sídlo: Pražská 1738, Pelhřimov, 393 31
IČO: 60662832
Kontaktní adresa:

ZO NOS PČR OŘ Třebíč
Sídlo: Bráfova 11, P.S.45, Třebíč, 674 40
IČO: 64271986
Kontaktní adresa: Bráfova 11, P.S.45, Třebíč, 674 40

ZO NOS PČR Havlíčkův Brod
Sídlo: Husova 2894; 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 75084066
Kontaktní adresa: Husova 2894; 580 01 Havlíčkův Brod

ZO NOS PČR Jihlava
Sídlo: Jihlava, Vrchlického 2627/46, 587 24
IČO: 228928369
Kontaktní adresa: Jihlava, Vrchlického 2627/46, 587 24

Předseda Rady útvaru
Petr Habrda

Mobilní telefon +420 777 581 131
Civilní email habunda@seznam.cz
Služební telefon
Služební email

ZO NOS PČR KŘP JmK Brno
Sídlo: Kounicova 24, Brno, 611 32
IČO: 62160893
Kontaktní adresa: Kounicova 24, Brno, 611 32

ZO NOS PČR OŘ Blansko
Sídlo: Bezručova 31, Blansko, 678 11
IČO: 70993629
Kontaktní adresa:

ZO NOS PČR ICP Břeclav
Sídlo: ul. Pod Zámkem 922, 691 42 Valtice, okr. Břeclav
IČO: 70844305
Kontaktní adresa: ul. Pod Zámkem 922, 691 42 Valtice, okr. Břeclav

ZO NOS PČR SKP Znojmo
Sídlo: Znojmo, Pražská 57, 669 02
IČO: 49440063
Kontaktní adresa: Znojmo, Pražská 57, 669 02

ZO NOS PČR při SPJ Brno
Sídlo: Brno, Horní 21, areál VPŠ MV ČR
IČO: 758 33 417
Kontaktní adresa: KŘPJmK, SPJ, ZO NOS PČR, Kounicova 24, 611 32 BRNO

ZO NOS PČR Vyškov
Sídlo: Brněnská 7a, 682 01, Vyškov
IČO: 22877142
Kontaktní adresa: Brněnská 7a, 682 01, Vyškov
NOS PČR ZO Pohořelice
Sídlo: Pohořelice, ul.Loděnická 754, 691 23
IČO:
Kontaktní adresa: Pohořelice, ul.Loděnická 754, 691 23

Předseda Rady útvaru
Jiří HOVORKA

Mobilní telefon +420 777 885 284
Civilní email jiri.hovorka3@centrum.cz
Služební telefon +420 974 680 458
Služební email jiri.hovorka3@pcr.cz

ZO NOS PČR Zlín
Sídlo: Nám. T.G.M. 3218, 760 01 Zlín
IČO: 72057564
Kontaktní adresa: Nám. T.G.M. 3218, 760 01 Zlín

ZO NOS PČR OŘ Vsetín
Sídlo: Hlásenka 1516, Vsetín, 755 23
IČO: 47863617
Kontaktní adresa: Hlásenka 1516, Vsetín, 755 23

ZO NOS PČR Valašské Meziříčí
Sídlo: Vsetínská 378, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 22613013
Kontaktní adresa: Vsetínská 378, 757 01 Valašské Meziříčí

Předseda Rady útvaru
Bc. Tomáš KABOUREK

Mobilní telefon +420 603 858 449
Civilní email tomas.kabx@seznam.cz
Služební telefon +420 974 779 486
Služební email

ZO NOS PČR Olomouc
Sídlo: Žižkovo náměstí 4, 771 36 Olomouc
IČO: 22892851
Kontaktní adresa: Žižkovo náměstí 4, 771 36 Olomouc

ZO NOS PČR OŘ Šumperk
Sídlo: Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk
IČO: 62352954
Kontaktní adresa: Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk

ZO NOS PČR OOP Lipník nad Bečvou
Sídlo: Novosady 13, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 75098482
Kontaktní adresa: Novosady 13, 751 31 Lipník nad Bečvou

NOS PČR ZO Jeseník
Sídlo: Moravská 780/4, 790 01 Jeseník
IČO: 1821377
Kontaktní adresa: Lužní 151, 793 99 Osoblaha

Předseda Rady útvaru
Ing. Zdeněk SOBOTKA

Mobilní telefon
Civilní email
Služební telefon +420 974 721 477
Služební email zdenek.sobotka@pcr.cz

ZO NOS PČR KŘ Ostrava
Sídlo: Českobratrská 10, Ostrava, 728 99
IČO: 64626717
Kontaktní adresa: Českobratrská 10, Ostrava, 728 99

ZO NOS PČR při OÚ PČR Bruntál
Sídlo: Partyzánská 9, Bruntál, 792 01
IČO: 63024438
Kontaktní adresa: Partyzánská 9, Bruntál, 792 01

ZO NOS PČR Frýdek – Místek
Sídlo: Beskydská 2061, Frýdek Místek, 738 19
IČO: 72077140
Kontaktní adresa: Beskydská 2061, Frýdek Místek, 738 19

ZO NOS PČR OŘ Nový Jičín
Sídlo: Svatopluka Čecha 11, Nový Jičín, 741 11
IČO: 75125234
Kontaktní adresa: Svatopluka Čecha 11, Nový Jičín, 741 11

ZO NOS PČR ÚO Opava
Sídlo: Hrnčířská č. 22, Opava, 746 25
IČ:  08109524
Kontaktní adresa: Vaškovo náměstí 2052/10, Opava, 746 01

ZO NOS PČR Opava
Sídlo: Hrnčířská č. 22, Opava, 746 25
IČO: 47815337
Kontaktní adresa: Hrnčířská č. 22, Opava, 746 25

ZO NOS PČR MěŘ DI – Ostrava-Vítkovice
Sídlo: Výstavní 55, Ostrava, 703 00
IČO: 70631662
Kontaktní adresa: Výstavní 55, Ostrava, 703 00

ZO NOS PČR ICP Krnov
Sídlo: Albrechtická 1, krnov, 794 01
IČO: 71217312
Kontaktní adresa: Albrechtická 1, krnov, 794 01

ZO NOS PČR OOP Havířov – Šumbark
Sídlo: Moravská 35, Havířov, 736 01
IČO: 71251049
Kontaktní adresa: Moravská 35, Havířov, 736 01

ZO NOS PČR RCPP Starý Bohumín
Sídlo: Slezská 295, 735 81 Starý Bohumín
IČO: 75105624
Kontaktní adresa: Slezská 295, 735 81 Starý Bohumín

ZO NOS PČR OOP Orlová
Sídlo: Orlová – Lutyně, Osvobození 796, 735 14
IČO: 75134276
Kontaktní adresa: Orlová – Lutyně, Osvobození 796, 735 14

ZO NOS PČR Vratimov
Sídlo: Frýdecká 819, 739 32 Vratimov
IČO: 72052988
Kontaktní adresa: Frýdecká 819, 739 32 Vratimov

ZO NOS P ČR Třinec
Sídlo: 1. máje 124, Třinec, 739 61
IČO: 22889272
Kontaktní adresa: 1. máje 124, Třinec, 739 61

Nejčtenější ze společné klikni)

Nejčtenější z policie (klikni)

Nejčtenější z vězeňská služba (klikni)

Nejčtenější z veterán (klikni)