Sbírka na pomoc rodině po tragicky zesnulém kolegovi Petru Hollmannovi

SBÍRKA UKONČENA 30. ČERVENA 2019

Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přátelé,

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky, Základní organizace při Věznici Heřmanice Vás tímto informuje o vyhlášení veřejné sbírky, kterou chtějí všechny strany podpořit pozůstalé děti po speciálním pedagogovi Věznice Heřmanice Mgr. Petru Hollmannovi – šestnáctiletou dceru Kateřinu, která je studentkou gymnázia a dvacetiletého syna Radka, který studuje prvním rokem na právnické fakultě UK. Náš kolega Petr Hollmann nečekaně zemřel 23. března 2019 ve věku padesáti let.

Petr vystudoval učitelství na pedagogické fakultě v Ostravě, ve vězeňské službě pracoval od 1. 9. 1997 – nejdříve jako vychovatel a od roku 2007 pak ve funkci speciálního pedagoga oddělení výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Heřmanice. Byl spolehlivý, svědomitý a ochotný vykonávat i práce nad rámec svých povinností. Při příležitosti 20 let práce ve VS ČR mu v roce 2017 byla udělena plaketa VS 2. stupně.

V jeho osobním životě vždy stála na prvním místě starost o rodinu, výchovu a vzdělání obou dětí. Jejich dosavadní studijní výsledky byly umožněny i díky obětavosti a materiálnímu zajištění ze strany obou rodičů. Smrtí jednoho z  živitelů se ocitají ve složité situaci. Chceme jim alespoň touto formou pomoci vyrovnat se s nečekanou ztrátou otce, vyjádřit jim podporu v jejich složité životní situaci a pomoci úspěšně dokončit vzdělání.

Chtěli bychom Vás všechny požádat o podporu. I malá částka, kterou se rozhodne přispět v rámci vyhlášené sbírky, oběma mladým lidem výrazně pomůže zejména v tomto těžkém období.

Sbírku vyhlašuje Nezávislý odborový svaz Policie České republiky ve spolupráci se ZO NOS PČR při Věznici Heřmanice, v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č.117/2001 Sb. o veřejných sbírkách, zahájena je dnem 1. května 2019, ukončena bude 30. června 2019.

Jestliže i Vy chcete projevit podporu a solidaritu, můžete do sbírky přispět převodem nebo vkladem finanční částky na transparentní sbírkový účet Nezávislého odborového svazu PČR, vedený u Sberbank CZ a.s.

 

číslo účtu: 4200555535  kód banky: 6800  variabilní symbol: 35103

 

Již nyní Vám všem děkujeme za projevenou solidaritu a podporu.

 

 

Ing. Dušan Polek                                               JUDr. Milan Štěpánek
předseda ZO NOS PČR                                          předseda NOS PČR
při Věznici Heřmanice