Souhlas s prováděním srážek k placení členských příspěvků

Bez řádně vyplněného a doručeného formuláře souhlasu na srážky členského příspěvku členství nevznikne. V případě, že srážky nebudou prováděny, může členovi podle stanov členství ukončeno.
Je záležitostí každého člena kontrolovat zda mu byla provedena srážka ze služebního příjmu nebo platu.

Vedle souhlasu vyplňuje nový člen také Přihlášku do řádného členství a Přihlášku do pojištění řádného člen

Při přechodu člena k jinému krajskému ředitelství nebo celorepublikovému útvaru je potřeba si opětovně podat na nové mzdové účtárně souhlas se srážením členského příspěvku, neboť tento automaticky nepřechází a členské příspěvky nejsou potom sráženy.