Společná

Roušky pro členy a kolegy

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky zajišťuje roušky pro své členy a kolegy prostřednictvím svých základních organizací policie i vězeňské služby, které tyto roušky od ….

Společná

12. SJEZD NOS PČR

Dobrý den kolegyně, kolegové, nejprve bych chtěl poděkovat všem přítomným delegátům 12. sjezdu Nezávislého odborového svazu Policie České republiky, který se konal dne 28. – ….

Společná

Stanovy NOS PČR

12. Sjezd NOS PČR schválil stanovy s účinnosti od 1. 12. 2019 (1) Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen “NOS PČR“) je odborovou ….

Společná

Letí fáma, letí světem….

… nebo alespoň českou policií. A zní zhruba takto:  Na vládě leží tajný pozměňovací návrh k zákonu č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ….

Společná

Karenční doba zrušena

Karenční doba zrušena 22. ledna 2019 přehlasovala Poslanecká sněmovna Senát, a tím byl schválen návrh zákona, kterým se novelizují zaměstnanecké zákony (zákon o služebním poměru, ….

Společná

PF 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vám jménem vedení Nezávislého odborového svazu Policie České republiky popřál do roku 2019 hodně zdraví, dostatek štěstí, mnoho ….