Společná

Roušky pro členy a kolegy

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky zajišťuje roušky pro své členy a kolegy prostřednictvím svých základních organizací policie i vězeňské služby, které tyto roušky od ….

Společná

12. SJEZD NOS PČR

Dobrý den kolegyně, kolegové, nejprve bych chtěl poděkovat všem přítomným delegátům 12. sjezdu Nezávislého odborového svazu Policie České republiky, který se konal dne 28. – ….

Společná

Stanovy NOS PČR

12. Sjezd NOS PČR schválil stanovy s účinnosti od 1. 12. 2019 (1) Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen “NOS PČR“) je odborovou ….