Členství veterán

Jak se stát veteránem

Členství veterán se realizuje buď tak, že uchazeč o členství vstoupí do některé ze základních organizací, tedy se stává veteránem prostřednictvím základní organizace nebo vstupem do přímého ….

Členství řádné

Jak se stát řádným členem

Řádné členství je základním členstvím v NOS PČR, a vstoupit do tohoto členství může příslušník nebo zaměstnanec bezpečnostního sboru, policejní školy nebo Policejní akademie České ….