Členství řádné

Přihláška do řádného členství

Řádné členství je základním členstvím v NOS PČR, a vstoupit do tohoto členství může příslušník nebo zaměstnanec bezpečnostního sboru, policejní školy nebo Policejní akademie České ….

Členství řádné

Souhlas se srážkami příspěvků

Bez řádně vyplněného a doručeného formuláře souhlasu na srážky členského příspěvku členství nevznikne. V případě, že srážky nebudou prováděny, může členovi podle stanov členství ukončeno. ….

Členství veterán

Přihláška do členství veterán

Členství veterán je určitým přidruženým členstvím v NOS PČR vedle členství řádného. Veteránem může být bývalý řádný člen, který není v zaměstnaneckém vztahu u zaměstnavatele, a ….