Společná - hlavní

Stanovy NOS PČR

12. Sjezd NOS PČR schválil stanovy s účinnosti od 1. 12. 2019 (1) Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen “NOS PČR“) je odborovou ….