Plzeňáci z VS v polské Ilawě

Ve dnech 24. až 28. dubna proběhla oficiální návštěva zástupců Základní organizace Nezávislého odborového svazu Polici České republiky při Věznici Plzeň u partnerské odborové organizace, která působí při věznici v Ilawě.  Tato návštěva byla realizována na základě podepsané dohody o spolupráci. Celkem 21 vyslanců reprezentovalo nejen Základní organizaci, ale také NOS PČR jako celek. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program. Delegáti navštívili Věznici Ilawa, která je profilovaná obdobně jako Věznice Plzeň, dále Věznici Nr 1 v Grudziądzu, tato je určena pro výkon trestu žen a také odsouzených žen s dětmi do 3 let. Samozřejmostí byla návštěva u pana primátora města Ilawa. Na slavnostní večeři bylo velikým překvapením vystoupení pěvecké skupiny Iława Gospel Singers.
Pozdravit kolegy z Čech přijeli vážení:
Ředitel Zakładu Karnego w Iławie mjr Jarosław Stawski,
Oblastní ředitelka Służby Więziennej w Olsztynie ppłk Elżbieta Jankowska,
Ředitel Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu ppłk Andrzej Gniot,
Primátor Miast Iławy Adam Żyliński,
Vojvoda Gminy Iława Krzysztof Harmaciński,
Předseda Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Kol. Czesław Tuła,
Místopředsedové Zarządu Głównego Kamil Bachanowicz i Jarosław Szyszka
a ostatní kolegové z Věznice Ilawa

Na pořadu nebyly pouze oficiality, účastníci setkání byli pozváni na prohlídku oceanária v Kdyni, prohlídku města Kdaňsk a z pirátské lodě mohli vzdát hold obětem 2. světové války u památníku na Westerplatte. Neméně zajímavá byla prohlídka aktivního vojenského objektu Cytadela v Grudziądzu, což byl pro mnohé neopakovatelný zážitek.
Věřím, že podobné setkání má za následek rozšiřování partnerských vztahů a zároveň rozšíření obzoru v profesní stránce jednotlivých účastníků
Za vše musím poděkovat zvláště kolegovi a kamarádovi Edwardu Jasikovi, předsedovi odborové organizace při Věznici Ilawa.

Bc. Tomáš Jarkovský
předseda ZO NOS PČR při Věznici Plzeň