Jednání v poslanecké sněmovně

Jednání v poslanecké sněmovně

Dne 23. 1. 2019 se v Praze v Poslanecké sněmovně uskutečnilo jednání s poslancem Petrem Sadovským předsedou Podvýboru pro vězeňství a poslancem Zdeňkem Ondráčkem místopředsedou Výboru pro bezpečnost. Za NOS PČR se jednání účastnili místopředseda NOS PČR pro vězeňskou službu Bc. Josef Malý a člen předsednictva pro vězeňskou službu Petr Cieluch  Na programu bylo seznámení pana poslance Sadovského s výhradami  NOS PČR k NGŘ k připravovanému vnitřního předpisu VS o plánu vyrozumění a svozu a dále také jednání k zákonu o výkonu trestu odnětí svobody.
Dalším bodem byla problematika novely zákona o služebním poměru příslušníků. Během diskuze poslanec Zdeněk Ondráček seznámil zástupce NOS PČR s představou a výsledky svých jednání, která vede v rámci výboru pro bezpečnost s ostatními poslanci. Ujistil, že panuje  shoda o tom, že novelizace se nedotkne výsluhových nároků příslušníků bezpečnostních sborů. Na základě výsledků jednání zástupci NOS PČR za vězeňskou službu požádali oba dva poslance o účast na Radě předsedů, která se uskuteční 14 – 15. 2. 2019 v Brně. Oba poslanci přislíbili účast na tomto jednání.

Bc. Josef Malý
Místopředseda NOS PČR pro VS