Základní organizace NOS PČR se  podle stanov dělí na základní organizace policie základní organizace vězeňské služby. Základní organizace policie se sdružují krajských radách útvarů s radě útvaru pro celorepublikové útvary. Základní organizace vězeňské služby se sdružují v radě předsedů.

Článek 20

Rada útvaru

(1)        Rada útvaru je orgánem sdružujícím základní organizace za účelem jednání se zástupci zaměstnavatele na útvaru, při němž je zřízena.

(2)        Rada se zřizuje při každém krajském ředitelství Policie České republiky a při Policejním prezídiu České republiky. Radu lze také zřídit pro policejní školy Ministerstva vnitra a Policejní akademii České republiky.

(3)        Radu tvoří předsedové nebo jmenovaní zástupci základních organizací v policii, v počtu jeden člen rady za každou základní organizaci útvaru.

(4)        Radu svolává její předseda podle potřeby nebo z podnětu nadpoloviční většiny členů rady, nejméně dvakrát ročně.

(5)        Jednání rady útvaru se řídí stanovami a podpůrně i jednacím řádem rady útvaru, byl-li přijat. Radě útvaru přísluší

a) jednat na úrovni útvaru za základní organizace v radě zastoupené (dále jen „základní organizace rady“),

b) spolurozhodovat o přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb a o jeho čerpání v rámci útvaru,

c) v rámci oprávnění odborové organizace vůči zaměstnavateli přijímat stanoviska k interním normativním aktům zaměstnavatele, návrhům a dalším skutečnostem, které se týkají celého útvaru,

d) koordinovat výkon kontroly stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby nebo práce na útvaru, a zajišťovat jeho kontrolu tam, kde nemá působnost žádná základní organizace,

e) přijímat vnitřní předpisy k zabezpečení činnosti rady; přijme-li rada předpis, který zavazuje základní organizaci rady, tento pro ni nabývá platnosti až schválením členskou schůzí,

f) jmenovat zástupce rady na uvolněné místo ve výboru pro policii nebo pověřit svého člena zastoupením rady na nejbližším jednání výboru pro policii.

(6)        Předseda nebo pověřený člen rady jedná se zástupci zaměstnavatele na útvaru a vykonává zde práva a povinnosti vyplývající z kolektivní smlouvy, kolektivní dohody nebo jiného pověření.

(7)        Předseda rady je oprávněn přistupovat k informacím o členství v základních organizacích rady.

(8)        Zrušením základní organizace zaniká její členství v radě, ani po dobu likvidace takové členství nevznikne. 

Článek 21

Rada předsedů

(1)        Rada předsedů je orgánem zastupujícím základní organizace vězeňské služby za účelem jednání se zástupci zaměstnavatele.

(2)        Radu předsedů tvoří předseda výboru pro vězeňskou službu, který je zároveň předsedou rady, a předsedové nebo jmenovaní zástupci základních organizací ve vězeňské službě, v počtu jeden člen rady za každou základní organizaci.

(3)        Radu předsedů svolává její předseda podle potřeby nebo z podnětu nadpoloviční většiny členů rady, nejméně dvakrát ročně.

(4)        Jednání rady předsedů se řídí stanovami a podpůrně i jednacím řádem rady předsedů, byl-li přijat. Radě předsedů přísluší

a) spolurozhodovat o přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb a o jeho čerpání ve vězeňské službě,

b) projednávat obsah kolektivní smlouvy a kolektivní dohody, a pověřovat výbor vězeňské služby k jejímu uzavření či změně,

c) připravovat stanoviska k interním normativním aktům zaměstnavatele, návrhům a dalším skutečnostem, k nimž je odborový orgán vůči zaměstnavateli oprávněn, a předkládat je ke schválení výboru pro vězeňskou službu,

d) přijímat vnitřní předpisy k zabezpečení činnosti rady; přijme-li rada předpis, který zavazuje základní organizaci rady, tento pro ni nabývá platnosti až schválením členskou schůzí,

e) pověřovat výbor vězeňské služby úkoly a činnostmi v rámci jeho věcné příslušnosti,

f) volit další členy výboru pro vězeňskou službu a určit jejich počet.

(5)        Předseda nebo pověřený člen rady jedná se zástupci zaměstnavatele a vykonává práva a povinnosti vyplývající z kolektivní smlouvy, kolektivní dohody nebo jiného pověření.

(6)        Zrušením základní organizace zaniká jejím zástupcům členství v radě, ani po dobu likvidace takové členství nevznikne. 

Policejní prezidium

 • ZO Rady útvaru policejního prezidia:
 • ZO NOS PČR Útvar pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby
 • ZO NOS PČR Pražský hrad
 • ZO NOS PČR Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy
 • ZO NOS PČR při NCOZ

Praha

 • ZO Rady útvaru Praha:
 • ZO NOS PČR Praha - odbor hospodářské kriminality SKPV
 • ZO NOS PČR Praha 2
 • ZO NOS PČR Praha III
 • ZO NOS PČR Praha 5 - Zličín
 • ZO NOS PČR Praha Kongresová
 • ZO NOS PČR při SCPP Praha
 • ZO NOS PČR při Vyšší a Střední policejní škole MV v Praze
 • ZO Rady předsedů (v Praze):
 • ZO NOS PČR při Vazební věznici Praha – Pankrác

Středočeský kraj

 • ZO Rady útvaru Středočeského kraje
 • ZO NOS PČR ZO NOS PČR Praha – venkov
 • ZO NOS PČR Kolín
 • ZO NOS PČR Rakovník
 • ZO Rady předsedů (ve Středočeském kraji):
 • ZO NOS PČR při Věznici Příbram
 • ZO NOS PČR při Věznici Vinařice
 • ZO NOS PČR při Věznici Jiřice
 • ZO NOS PČR při Věznici Oráčov

Jihočeský kraj

 • ZO Rady útvaru Jihočeského kraje
 • ZO NOS PČR při KŘP Jčk České Budějovice
 • ZO NOS PČR při OŘ České Budějovice
 • ZO NOS PČR při SCPP České Budějovice
 • ZO NOS PČR Jindřichův Hradec
 • ZO NOS PČR Český Krumlov
 • ZO NOS PČR Písek
 • ZO Rady předsedů (v Jihočeském kraji):
 • ZO NOS PČR při Vazební věznici České Budějovice

Plzeňský kraj

 • ZO Rady útvaru Plzeňský kraj
 • ZO NOS PČR ZO Plzeň č. 2 při KŘPPK
 • ZO NOS PČR Klatovy
 • ZO Rady předsedů (v Plzeňském kraji):
 • ZO NOS PČR při Věznici Plzeň

Karlovarský kraj

 • ZO Rady útvaru Karlovarského kraje
 • ZO NOS PČR Karlovy Vary
 • ZO NOS PČR Sokolov
 • ZO NOS PČR OOP Mariánské Lázně
 • ZO NOS PČR Cheb
 • ZO Rady předsedů (ve Karlovarském kraji):
 • ZO NOS PČR při Věznici Horní Slavkov
 • ZO NOS PČR při Věznici Kynšperk nad Ohří

Ústecký kraj

 • ZO Rady útvaru Ústeckého kraje
 • ZO NOS PČR pří KŘP Ústí nad Labem
 • ZO NOS PČR Chomutov
 • ZO NOS PČR Děčín
 • ZO Rady předsedů (v Ústeckém kraji):
 • ZO NOS PČR při Vazební věznici Litoměřice
 • ZO NOS PČR při Věznici Nové Sedlo
 • ZO NOS PČR při Věznici Bělušice

Liberecký kraj

 • ZO Rady útvaru Libereckého kraje
 • ZO NOS PČR Liberec I
 • ZO NOS PČR Česká Lípa
 • ZO NOS PČR Jablonec nad Nisou
 • ZO NOS PČR Semily
 • ZO Rady předsedů (v Libereckém kraji):
 • ZO NOS PČR při Vazební věznici Liberec
 • ZO NOS PČR při Věznici Rýnovice
 • ZO NOS PČR při Věznici Stráž pod Ralskem
 • ZO NOS PČR při Akademii Vězeňské služby

Královehradecký kraj

 • ZO Rady útvaru Královehradecého kraje
 • ZO NOS PČR Hradec Králové
 • ZO NOS PČR OŘ Náchod
 • ZO NOS PČR Rychnov nad Kněžnou
 • ZO NOS PČR Jičín
 • ZO Rady předsedů (v Královehradeckém kraji):
 • ZO NOS PČR při Vazební věznici Hradec Králové
 • ZO NOS PČR při Věznici Valdice

Pardubický kraj

 • ZO Rady útvaru Pardubického kraje
 • ZO NOS PČR Pardubice
 • ZO NOS PČR Chrudim
 • ZO NOS PČR Ústí nad Orlicí
 • ZO NOS PČR Svitavy
 • ZO NOS PČR při Vyšší policejní škole MV Opatovice
 • ZO Rady předsedů (v Pardubickém kraji):
 • ZO NOS PČR při Věznici Pardubice
 • ZO NOS PČR při SOU Praha ???

Kraj Vysočina

 • ZO Rady útvaru kraje Vysočina
 • ZO NOS PČR Jihlava
 • ZO NOS PČR při SPŠ MV Jihlava
 • ZO NOS Pelhřimov
 • ZO NOS PČR Třebíč
 • ZO NOS PČR Havlíčkův Brod
 • ZO Rady předsedů (v kraji Vysočina):
 • ZO NOS PČR při Věznici Rapotice
 • ZO NOS PČR při Věznici Světlá nad Sázavou

Jihomoravský kraj

 • ZO Rady útvaru Jihomoravského kraje
 • ZO NOS PČR KŘP JmK Brno
 • ZO NOS PČR při SPJ Brno
 • ZO NOS PČR Blansko
 • ZO NOS PČR ICP Břeclav
 • ZO NOS PČR Znojmo
 • ZO NOS PČR Vyškov
 • ZO NOS PČR Pohořelice
 • ZO Rady předsedů (v Jihomoravském kraji):
 • ZO NOS PČR při Vazební věznici a Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno
 • ZO NOS PČR při Věznici Znojmo

Zlínský kraj

 • ZO Rady útvaru Zlínského kraje
 • ZO NOS PČR Zlín
 • ZO NOS PČR Vsetín
 • ZO NOS PČR Valašské Meziříčí

Olomoucký kraj

 • ZO Rady útvaru Olomouckého kraje
 • ZO NOS PČR Olomouc
 • ZO NOS PČR Šumperk
 • ZO NOS PČR Jeseník
 • ZO NOS PČR Lipník nad Bečvou
 • ZO Rady předsedů (v Olomouckém kraji):
 • ZO NOS PČR při Vazební věznici Olomouc
 • ZO NOS PČR při Věznici Mírov

Moravskoslezský kraj

 • ZO Rady útvaru Moravskosleszského kraje
 • ZO NOS PČR KŘP Ostrava
 • ZO NOS PČR MěŘ DI – Ostrava-Vítkovice
 • ZO NOS PČR Bruntál
 • ZO NOS PČR Frýdek – Místek
 • ZO NOS PČR Nový Jičín
 • ZO NOS PČR Opava
 • ZO NOS PČR ÚO Opava
 • ZO NOS PČR ICP Krnov
 • ZO NOS PČR Havířov – Šumbark
 • ZO NOS PČR RCPP Starý Bohumín
 • ZO NOS PČR Orlová
 • ZO NOS PČR Vratimov
 • ZO NOS PČR Třinec
 • ZO Rady předsedů (v Moravskosleszském kraji):
 • ZO NOS PČR při Vazební věznici Ostrava
 • ZO NOS PČR při Věznici Heřmanice
 • ZO NOS PČR při Věznici a ÚVZD Opava