Životní pojištění členů od pojišťovny Allianz

Vstupem do řádného členství vzniká členovi  životní pojištění od Allianz pojišťovny, které zahrnuje:

 • pojištění pro případ smrti 50 000 Kč,
 • pojištění pro případ smrti následkem úrazu 400 000 Kč.
 • pojištění trvalých následků úrazu 400 000 Kč,
 • pojištění trvalé invalidity následkem úrazu na částku 250 000 Kč,
 • pojištění pracovní neschopnosti v důsledku nepracovního úrazu na částku 250 Kč

odkladná doba je 14 dní, s plněním od 15. dne,

 • pojištění pracovní neschopnosti v důsledku nepracovního úrazu při dopravní nehodě se zvyšuje o 200 Kč
 • pojištění pracovní neschopnosti v důsledku nemoci na částku 250 Kč
  • odkladná doba pro osoby ve služebním poměru je 28 dní, s plněním od 29. dne,
  • odkladná doba pro osoby v zaměstnaneckém poměru je 14 dní, s plněním od 15. Dne

Při hlášení škodní události uvádějte číslo pojištění:  080001795

Návod, jak nahlásit nemoci či úraz Allianz pojišťovně naleznete zde.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností kontaktujte Ing. Libora Žižku na email nos@satum.cz nebo na telefonu 595 132 365.

 

Bližší informace o pojistné smlouvě naleznete zde.