Rada předsedů

Písemností v listinné i elektronické podobě se z pravidla doručují na kontaktní adresu sídla NOS PČR, a to na prostřednictvím podatelny kanceláře NOS PČR, k rukám předsedy konkrétního orgánu.

Článek 21

Rada předsedů

(1)        Rada předsedů je orgánem zastupujícím základní organizace vězeňské služby za účelem jednání se zástupci zaměstnavatele.

(2)        Radu předsedů tvoří předseda výboru pro vězeňskou službu, který je zároveň předsedou rady, a předsedové nebo jmenovaní zástupci základních organizací ve vězeňské službě, v počtu jeden člen rady za každou základní organizaci.

(3)        Radu předsedů svolává její předseda podle potřeby nebo z podnětu nadpoloviční většiny členů rady, nejméně dvakrát ročně.

(4)        Jednání rady předsedů se řídí stanovami a podpůrně i jednacím řádem rady předsedů, byl-li přijat. Radě předsedů přísluší

a) spolurozhodovat o přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb a o jeho čerpání ve vězeňské službě,

b) projednávat obsah kolektivní smlouvy a kolektivní dohody, a pověřovat výbor vězeňské služby k jejímu uzavření či změně,

c) připravovat stanoviska k interním normativním aktům zaměstnavatele, návrhům a dalším skutečnostem, k nimž je odborový orgán vůči zaměstnavateli oprávněn, a předkládat je ke schválení výboru pro vězeňskou službu,

d) přijímat vnitřní předpisy k zabezpečení činnosti rady; přijme-li rada předpis, který zavazuje základní organizaci rady, tento pro ni nabývá platnosti až schválením členskou schůzí,

e) pověřovat výbor vězeňské služby úkoly a činnostmi v rámci jeho věcné příslušnosti,

f) volit další členy výboru pro vězeňskou službu a určit jejich počet.

(5)        Předseda nebo pověřený člen rady jedná se zástupci zaměstnavatele a vykonává práva a povinnosti vyplývající z kolektivní smlouvy, kolektivní dohody nebo jiného pověření.

(6)        Zrušením základní organizace zaniká jejím zástupcům členství v radě, ani po dobu likvidace takové členství nevznikne. 

Základní organizace

Každá základní organizace vězeňské služby je zastoupena v radě předsedů.

Mapa základních organizací Vězeňské služby

Hlavní město Praha

Sídlo: Soudní 988/1, Praha 4 – Nusle, 140 57
IČO: 22742484
Kontaktní adresa: Soudní 988/1, Praha, 140 57

Jihočeský kraj


Sídlo: Goethova 1, České Budějovice, 37001
IČO: 02421313
Kontaktní adresa: VV České Budějovice, Goethova 1, 37001

Jihomoravský kraj

Sídlo: P.O.BOX 99, Brno, 625 99
IČO: 22742506
Kontaktní adresa: Jihlavská 12, Brno, 625 99

Sídlo: Dyjská 4, 669 02 Znojmo
IČO:
Kontaktní adresa: Dyjská 4, 669 02 Znojmo

Karlovarský kraj

Sídlo: P.O. Box 50, Horní Slavkov, 357 31
IČO:
Kontaktní adresa: P.O. Box 50, Horní Slavkov, 357 31

Sídlo: Zlatá č.p.52, Kynšperk nad Ohří, 357 51, okr.Sokolov
IČO: 22743243

Kontaktní adresa: Zlatá č.p.52, Kynšperk nad Ohří, 357 51, okr.Sokolov.

Kraj Vysočina

Sídlo: Lesní Jakubov 44, Náměšť nad Oslavou, 675 71
IČO: 22612696
Kontaktní adresa: Lesní Jakubov 44, Náměšť nad Oslavou, 675 71

Sídlo: Na Rozkoši 990, Světlá nad Sázavou, 582 91
IČO:
Kontaktní adresa: Na Rozkoši 990, Světlá nad Sázavou, 582 91

Královehradecký kraj

Sídlo: Nám. Míru 55, Valdice, 507 11, okr. Jičín
IČO: 22742581
Kontaktní adresa: Nám. Míru 55, Valdice, 507 11, okr. Jičín

Sídlo: P.O.BOX 62, 500 01 Hradec Králové
IČO: 06551408
Kontaktní adresa: P.O.BOX 62, 500 01 Hradec Králové

Liberecký kraj

Sídlo: Liberec, Pelhřimovská 3, 460 62, P.O.BOX 400
IČO: 22744355
Kontaktní adresa: Liberec, Pelhřimovská 3, 460 62, P.O.BOX 400

Sídlo: P.O.Box 14, Jablonec nad Nisou, 466 05
IČO: 22610031
Kontaktní adresa:
P.O.Box 14, Jablonec nad Nisou, 466 05

Sídlo: P. O. Box 10, Stráž pod Ralskem, 471 27
IČO:
Kontaktní adresa: P. O. Box 10, Stráž pod Ralskem, 471 27

Sídlo: Máchova 200, Stráž pod Ralskem, 471 27
IČO: 07941455
Kontaktní adresa: Máchova 200, Stráž pod Ralskem, 471 27

Moravskoslezský kraj

Sídlo: Havlíčkovo nábř. 34a Ostrava, 701 28
IČO: 22611665
Kontaktní adresa: Vazební věznice Ostrava, Havlíčkovo nábř. 34a Ostrava, 701 28

Sídlo: Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava
IČO: 22744169
Kontaktní adresa: Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava

Sídlo:
IČO:
Kontaktní adresa:

Olomoucký kraj

Sídlo: P.O.BOX 84, Olomouc, 771 57
IČO:
Kontaktní adresa: P.O.BOX 84, Olomouc, 771 57

Sídlo: 
IČO: 
Kontaktní adresa: 

Sídlo: P.O.BOX 1, 789 53, Mírov
IČO: 22607943
Kontaktní adresa: Věznice Mírov, Mírov 27, 789 53 Mírov

Pardubický kraj

Sídlo: P.O.BOX 18, Pardubice, 530 44
IČO:
Kontaktní adresa: P.O.BOX 18, Pardubice, 530 44

Sídlo: P. O. BOX 18, Pardubice, 530 44
IČO:
Kontaktní adresa: P. O. BOX 18, Pardubice, 530 44

Plzeňský kraj

Sídlo: Věznice Plzeň, Klatovská 202, 306 35
IČO: 22542714
Kontaktní adresa: Poštovní úřad 1, přihrádka 335, Plzeň, 306 35

Středočeský kraj

Sídlo: P.O.BOX 1, Příbram, 261 15
IČO:
Kontaktní adresa: P.O.BOX 1, Příbram, 261 15

Sídlo: P.O.BOX 5, Vinařice, 273 07
IČO: 22742549
Kontaktní adresa: P.O.BOX 5, Vinařice, 273 07

Sídlo: P.O. Box 8, Lysá nad Labem, 289 00, okr. Nymburk
IČO:
Kontaktní adresa: P.O. Box 8, Lysá nad Labem, 289 00, okr. Nymburk

Sídlo: Věznice Oráčov, Oráčov 159, 270 32 Oráčov
IČO: 22742531
Kontaktní adresa: Věznice Oráčov, Oráčov 159, 270 32 Oráčov

Ústecký kraj

Sídlo: P.O.BOX 79, Litoměřice, 412 01
IČO: 22742557
Kontaktní adresa: P.O.BOX 79, Litoměřice, 412 01

Sídlo: Věznice Nové Sedlo, Hlavní 2, 438 01 Žatec
IČO: 22744380
Kontaktní adresa: Věznice Nové Sedlo, Hlavní 2, 438 01 Žatec

Sídlo: Věznice Bělušice, Bělušice 66, 435 26 Bečov
IČO:
Kontaktní adresa: Věznice Bělušice, Bělušice 66, 435 26 Bečov

Nejčtenější ze společné klikni)

Nejčtenější z policie (klikni)

  • Dnešního dne se na webu ČTK a iDNES objevily články, podle kterých vláda v roce 2020 přidá všem zaměstnancům ve veřejné sféře 1.500 korun: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/koalice-chce-pridat-do-tarifu-vsem-1500-a-zrusit-nejnizsi-tabulku/1797165 https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koalice-platy-statni-zamestnanci-schillerova-vlada.A190913_085953_domaci_kop Je zcela na místě konstatovat, že jednání, při nichž ....

Nejčtenější z vězeňská služba (klikni)

  • PLZEŇ 14. května (VS ČR) – Základní organizace NOS PČR při Věznici Plzeň uspořádala 2. ročník oslavy Dětského dne nejen pro děti zaměstnanců Věznice Plzeň, ale i pro plzeňskou veřejnost na oblíbeném výletním místě Ranč ....

Nejčtenější z veterán (klikni)