Dohoda o spolupráci s Klubem historie RAM Strnadice

Dne 26.10.2022 byla v sídle NOS PČR Bartolomějská 7, Praha 1 uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci mezi NOS PČR a … Pokračování textu Dohoda o spolupráci s Klubem historie RAM Strnadice