Výbor pro veterány

Písemností v listinné i elektronické podobě se z pravidla doručují na kontaktní adresu sídla NOS PČR, a to na prostřednictvím podatelny kanceláře NOS PČR, k rukám předsedy výboru.

Bc. Josef HLAVÁČ
Bc. Josef HLAVÁČ
Člen výboru (Pol)
Plzeň
Ing. František VERNER
Ing. František VERNER
Člen výboru (VS)
Kynšperk
Jan DVOŘÁK
Jan DVOŘÁK
Místopředseda (Pol)
Hradec Králové
Jiří MERGL
Jiří MERGL
Předseda (Pol)
mergl.ji@seznam.cz  +420 606 664 979 Chrudim
JUDr. Jaroslav MALOVEC
JUDr. Jaroslav MALOVEC
Člen výboru (Pol)
České Budějovice
Mgr. František MANDYS
Mgr. František MANDYS
Člen výboru (Pol)
Praha
×
Článek 27

Výbor pro veterány

(1)        Výbor pro veterány je orgánem NOS PČR, který spravuje záležitosti veteránů.

(2)        Výbor pro veterány má pět členů. Výbor tvoří předseda výboru a další čtyři členové výboru volení veterány prostřednictvím hlasování technickými prostředky.

(3)        Výbor svolává předseda podle potřeby nebo z podnětu nadpoloviční většiny členů výboru, nejméně dvakrát ročně.

(4)        Jednání výboru se řídí stanovami. Výboru přísluší

a) schvalovat záležitosti týkající se veteránů, a v odůvodněných případech přenést své kompetence na předsednictvo,

b) podávat předsednictvu, ostatním výborům NOS PČR a základním organizacím návrhy a informace týkající se veteránů,

c) zajišťovat a koordinovat činnosti veteránů, a poskytovat podporu základním organizacím v jejich činnosti pro veterány,

d) předkládat předsednictvu plán činnosti, návrhy na přidělení finančních prostředků a související podklady pro přípravu návrhu rozpočtu NOS PČR,

e) předkládat sjezdu zprávu o stavu členství veterán a činnosti veteránů,

f) připravovat návrhy vnitřních předpisů týkající se veteránů, nebo jejich změny,

g) Předseda výboru pro veterány je oprávněn účastnit se s hlasem poradním jednání předsednictva a ostatních výborů NOS PČR k projednání záležitostí veteránů.

 

O členství veterán

Uskutečněné akce, důležitá sdělení

Nejčtenější ze společné klikni)

Nejčtenější z policie (klikni)

Nejčtenější z vězeňská služba (klikni)

  • PLZEŇ 14. května (VS ČR) – Základní organizace NOS PČR při Věznici Plzeň uspořádala 2. ročník oslavy Dětského dne nejen pro děti zaměstnanců Věznice Plzeň, ale i pro plzeňskou veřejnost na oblíbeném výletním místě Ranč ....

Nejčtenější z veterán (klikni)