O

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky byl založen 19. července 1990 jako první odborová organizace příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky.

NOS PČR tvoří přes 100 základních organizací, které tvoří základní strukturu svazu a vykonávají odborovou činnost v místě své působnosti.

 

Základní organizace policie se sdružují radách útvaru při krajských ředitelstvích a policejním prezidiu, kde vykonávají svoji působnost. Základné organizace vězeňské služby jsou sdruženy v radě předsedů.

 

Zástupci rad útvaru tvoří Výbor pro policii s republikovou působností v Policii ČR. Rada předsedů volí Výbor pro vězeňskou službu, který vykonává republikovou působnost ve Vězeňské službě ČR.

 

Zástupci základních organizací tvoří nejvyšší orgán svazu, jímž je Sjezd. Sjezd volí předsednictvo, které vykonává jeho působnost mezi sjezdy

 

Na činnost dohlíží příslušné kontrolní komise a kontroloři, sporné záležitosti náleží rozhodčí komisi. Administrativní činnosti zabezpečuje kancelář svazu.

Základní organizace