Příspěvek na organizovanou rekreaci dítěte

Přispíváme na dětské tábory!

Každý náš člen může zažádat o příspěvek svých dětí na letním dětském táboře, ozdravném pobytu a ve škole v přírodě. Příspěvek se nevztahuje na příměstské tábory.  Člen může zažádat pouze 1x za rok.

Výše příspěvku: 

a) 1 000 Kč v případě účasti dítěte na rekreaci pořádané NOS PČR
b) 500 Kč v případě účasti dítěte na rekreaci pořádané jiným subjektem
Vyplněnou žádost s razítkem pořadatele prosím pošlete na e-mail podatelna@nosp.cz.
Předpis o poskytnutí příspěvku na organizovanou rekreaci dítěte najdete zde