NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Čtvrtek 29. 2. 2024

POMOC a SOLIDARITA

Veřejná sbírka David Olexa

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a Základní organizace NOS PČR Zlín, vyhlašují sbírku pro děti Davida Olexy. Adam i

Příspěvky s právní tématikou

SLEVY PRO ČLENY

Alza
Alza
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Hlavně nože, katany i meče
Hlavně nože, katany i meče
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Zámek Zbiroh
Zámek Zbiroh
Pojistky šité na míru
Pojistky šité na míru
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Financování bydlení od A do Z
Financování bydlení od A do Z
Xella
Xella
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Forest park hotel
Forest park hotel
KaLuMi-Yello
KaLuMi-Yello
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
Speciální nabídka porovnání smluv
Speciální nabídka porovnání smluv
Datart
Datart
Dovolená se slevou
Dovolená se slevou
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Nejžádanější tarify za skvělé ceny a sleva u Air bank
Nejžádanější tarify za skvělé ceny a sleva u Air bank
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
500 Kč pro Vás
500 Kč pro Vás
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Zhodnocení úspor a příprava na penzi

TWITTER @NOSPCR

Jak se stát veteránem

Do členství veterán může být přijat každý, kdo splňuje podmínky členství, na základě řádně vyplněné a doručené přihlášky s přílohou, dokládající splnění podmínek členství, fotografií. Základní podmínky členství naleznete na stránce členství Veterán.

Bez řádně vyplněné a doručené přihlášky, doložení splnění podmínek členství a zaplacení členského příspěvku, členství nevznikne.

Bez doložení délky služby nemůže být bývalému policistovi vydán veteránský průkaz a odznak se znakem Policie ČR, i kdyby splňoval podmínku předchozího členství v NOS PČR.

Bez zaslání fotografie uchazeče nemůže být vydán členský průkaz.

Základní formy členství

 

 • Členství veterán se realizuje typicky tak, že uchazeč o členství vstoupí do některé ze základních organizací, tedy se stává veteránem prostřednictvím základní organizace
 • Nepůsobí-li v místě bydliště uchazeče žádná základní organizace, anebo chce-li být uchazeč registrován centrálně, může podat žádost o přímé členství, tedy se stane veteránem bez evidence v základní organizaci.

Se vstupem do základní organizace vám nejlépe poradí předseda nebo jiný člen výboru základní organizace, jehož kontakt naleznete např. na stránce základních organizací nebo zaměstnanci kanceláře NOS PČR, zejména v případě zájmu o přímé členství.

 

 

Je dobré se také informovat, zda základní organizace nezasílá přihlášku s předvyplněnými údaji (název, IČ, číslo bankovního účtu základní organizace). 

 

 

Doručuje-li se základní organizaci, pak na adresu jejího sídla (viz. zde), zpravidla k rukám jejího předsedy. Doručuje-li se do sídla NOS PČR, pak na adresu podatelny svazu Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1

Postup při podání přihlášky

 • Řádně, zejména čitelně a pravdivě, vyplnit požadované údaje v přihlášce. Bližší informace k vyplnění přihlášky jsou uvedeny v článku s přihláškou.
 • Přiložit k přihlášce kopii dokladu hodnověrně prokazujícího splnění alespoň jedné z podmínek pro přijetí:
  1. Předchozí řádné členství v NOS PČR, trvající alespoň jeden rok není potřeba dokládat, pokud je uchazeč stále evidován v systému ESNOS a označí v přihlášce, že žádá o ověření tímto způsobem, v opačném případě doloží předchozí členství jinak.
  2. Předchozí služba u Policie ČR po dobu potřebnou pro vznik nároku na výsluhový příspěvek se dokládá alespoň jedním úředním dokumentem prokazujícím délku služby (části, které nechce uchazeč sdělovat je možno vhodně zakrýt), například kopií
   • potvrzení o výkonu služby nebo jinak pojmenovaný tzv. “zápočťák”, v němž je uvedena délka služebního poměru příslušníka,
   • rozhodnutí o přiznání odchodného, v němž je uvedena délka služebního poměru příslušníka,
   • rozhodnutí o přiznání výsluhového příspěvku (do roku 2008 rozhodnutí o příspěvku za službu) nebo obdobný doklad, z něhož je patrné, že uchazeč pobírá výsluhu za službu u policie např. rozhodnutí o změně ve vyplácení výsluhového příspěvku z důvodu přiznání starobního důchodu
   • jiným úředním potvrzením délky služebního poměru příslušníka, zaslané třeba pro zjednodušení přímo z příslušného personálního oddělení Policie ČR do datové schránky NOS PČR.
  3. Žádost (volnou formou) o výjimku z požadované délky služebního poměru příslušníka Policie ČR např. pro ukončení služebního poměru z důvodu úrazu, doložený kopií
   • rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru ze zdravotních důvodů.
 • Zaslat členský příspěvek ve výši 600 Kč na příslušný bankovní účet a pro identifikaci jako variabilní symbol uvést bývalé osobní číslo (OEČ / ČOZ / číslo služebního průkazu), do poznámky uvést své Jméno a Příjmení. Členský příspěvek se zasílá na
  • bankovní účet základní organizace, ve které se uchazeč chce stát členem,
  • bankovní účet NOS PČR číslo 211 239 13 59/0800, pokud chce být uchazeč veteránem v přímém členství. 
 • V případě zájmu o členský průkaz, který je vydáván bez poplatku, přiložit k přihlášce či jinak zaslat fotografii, možno i v elektronické podobě, nejlépe ve formátu JPG.

Přihlášku s případnými přílohami a fotografií doručit do sídla vybrané základní organizace nebo do sídla NOS PČR, v případě přímého členství.

Odznak veterána je možné objednat současně s žádostí o členství a zaplatit ho v jedné platbě s členským příspěvkem, a to v případě, že jste nebo se ucházíte o přímé členství veterán mimo základní organizaci. Veteráni základní organizace platí členský příspěvek na účet základní organizace a poplatek za odznak a pouzdro na bankovní účet centrály NOS PČR, uvedený výše, tedy pokud se nedomluví s vedením základní organizace, že obě platby zaplatí na účet základní organizace, která následně odvede poplatek za odznak a průkaz na bankovní účet NOS PČR.
 
Členský průkaz není potřeba objednávat, neboť je vydáván automaticky při dodání fotografie se vznikem členství. Bude dodán na adresu uvedenou v přihlášce nebo cestou základní organizace, pokud se uchazeč stal jejím členem.
Členství zpravidla vzniká dnem, který žadatel o členství uvede v přihlášce, pokud příslušný předseda, který o vzniku členství rozhoduje, neuvede nerozhodne jinak, případně kladným rozhodnutím o výjimce z požadované délky členství příslušníka Policie ČR.

Pokud den uvedený v žádosti o členství předchází dni doručení žádosti, vzniká členství nejdříve dnem doručení žádosti na podatelnu. 
 
Průkazky, případně odznaky jsou zpracovávány vždy následující měsíc po připsání platby přímého člena nebo základní organizace.  
 
V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností se můžete dotázat na kanceláři NOS PČR nebo u příslušné základní organizace.

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívá více než 21 tisíc členů? Využijte náš kontaktní formulář.

V případě zájmu o členství stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Aktuálně

Výběr stránek

Kalkulačka výhod

Kalkulačka výhod Členství v moderních odborech může být i ekonomicky výhodné. Ale nechtějte jen ušetřit, chtějte i něco získat! Vytváříme komplexní

Právní ochrana

Právní ochrana Jak využít Vstupem do řádného členství, získává každý nárok na právní ochranu po dobu trvání tohoto členství nebo

Pojištění členů

Pojištění členů Vstupem do řádného členství vzniká členovi nárok na aktuální členské výhody. Jednou z nich je i skutečnost, že

SPOLUPRÁCE

MEZISTÁTNÍ
REZORTNÍ
ZDRAVÍ
SPOLKOVÁ