NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Úterý 25. 1. 2022

POMOC a SOLIDARITA

SLEVY PRO ČLENY

Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Alza
Alza
Yello
Yello
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Datart
Datart
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
meetyBRAND – značkové hodinky
meetyBRAND – značkové hodinky
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
NH Car
NH Car
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Domluv si slevu
Domluv si slevu

TWITTER @NOSPCR

Jak se stát veteránem

Do členství veterán může být přijat každý, kdo splňuje podmínky členství, na základě řádně vyplněné a doručené přihlášky s přílohou, dokládající splnění podmínek členství, fotografií. Základní podmínky členství naleznete na stránce členství Veterán.

Bez řádně vyplněné a doručené přihlášky, doložení splnění podmínek členství a zaplacení členského příspěvku, členství nevznikne.

Bez doložení délky služby nemůže být bývalému policistovi vydán veteránský průkaz a odznak se znakem Policie ČR, i kdyby splňoval podmínku předchozího členství v NOS PČR.

Bez zaslání fotografie uchazeče nemůže být vydán členský průkaz.

Základní formy členství

 

 • Členství veterán se realizuje typicky tak, že uchazeč o členství vstoupí do některé ze základních organizací, tedy se stává veteránem prostřednictvím základní organizace
 • Nepůsobí-li v místě bydliště uchazeče žádná základní organizace, anebo chce-li být uchazeč registrován centrálně, může podat žádost o přímé členství, tedy se stane veteránem bez evidence v základní organizaci.

Se vstupem do základní organizace vám nejlépe poradí předseda nebo jiný člen výboru základní organizace, jehož kontakt naleznete např. na stránce základních organizací nebo zaměstnanci kanceláře NOS PČR, zejména v případě zájmu o přímé členství.

 

 

Je dobré se také informovat, zda základní organizace nezasílá přihlášku s předvyplněnými údaji (název, IČ, číslo bankovního účtu základní organizace). 

 

 

Doručuje-li se základní organizaci, pak na adresu jejího sídla (viz. zde), zpravidla k rukám jejího předsedy. Doručuje-li se do sídla NOS PČR, pak na adresu podatelny svazu Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1

Postup při podání přihlášky

 • Řádně, zejména čitelně a pravdivě, vyplnit požadované údaje v přihlášce. Bližší informace k vyplnění přihlášky jsou uvedeny v článku s přihláškou.
 • Přiložit k přihlášce kopii dokladu hodnověrně prokazujícího splnění alespoň jedné z podmínek pro přijetí:
  1. Předchozí řádné členství v NOS PČR, trvající alespoň jeden rok není potřeba dokládat, pokud je uchazeč stále evidován v systému ESNOS a označí v přihlášce, že žádá o ověření tímto způsobem, v opačném případě doloží předchozí členství jinak.
  2. Předchozí služba u Policie ČR po dobu potřebnou pro vznik nároku na výsluhový příspěvek se dokládá alespoň jedním úředním dokumentem prokazujícím délku služby (části, které nechce uchazeč sdělovat je možno vhodně zakrýt), například kopií
   • potvrzení o výkonu služby nebo jinak pojmenovaný tzv. “zápočťák”, v němž je uvedena délka služebního poměru příslušníka,
   • rozhodnutí o přiznání odchodného, v němž je uvedena délka služebního poměru příslušníka,
   • rozhodnutí o přiznání výsluhového příspěvku (do roku 2008 rozhodnutí o příspěvku za službu) nebo obdobný doklad, z něhož je patrné, že uchazeč pobírá výsluhu za službu u policie např. rozhodnutí o změně ve vyplácení výsluhového příspěvku z důvodu přiznání starobního důchodu
   • jiným úředním potvrzením délky služebního poměru příslušníka, zaslané třeba pro zjednodušení přímo z příslušného personálního oddělení Policie ČR do datové schránky NOS PČR.
  3. Žádost (volnou formou) o výjimku z požadované délky služebního poměru příslušníka Policie ČR např. pro ukončení služebního poměru z důvodu úrazu, doložený kopií
   • rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru ze zdravotních důvodů.
 • Zaslat členský příspěvek ve výši 500 Kč na příslušný bankovní účet a pro identifikaci jako variabilní symbol uvést bývalé osobní číslo (OEČ / ČOZ / číslo služebního průkazu), do poznámky uvést své Jméno a Příjmení. Členský příspěvek se zasílá na
  • bankovní účet základní organizace, ve které se uchazeč chce stát členem,
  • bankovní účet NOS PČR číslo 211 239 13 59/0800, pokud chce být uchazeč veteránem v přímém členství. 
 • V případě zájmu o členský průkaz, který je vydáván bez poplatku, přiložit k přihlášce či jinak zaslat fotografii, možno i v elektronické podobě, nejlépe ve formátu JPG.

Přihlášku s případnými přílohami a fotografií doručit do sídla vybrané základní organizace nebo do sídla NOS PČR, v případě přímého členství.

Odznak veterána je možné objednat současně s žádostí o členství a zaplatit ho v jedné platbě s členským příspěvkem.
 
Členský průkaz není potřeba objednávat, neboť je vydáván automaticky při dodání fotografie se vznikem členství. Bude dodán na adresu uvedenou v přihlášce nebo cestou základní organizace, pokud se uchazeč stal jejím členem.
Členství zpravidla vzniká dnem, který žadatel o členství uvede v přihlášce, pokud příslušný předseda, který o vzniku členství rozhoduje, neuvede nerozhodne jinak, případně kladným rozhodnutím o výjimce z požadované délky členství příslušníka Policie ČR.

Pokud den uvedený v žádosti o členství předchází dni doručení žádosti, vzniká členství nejdříve dnem doručení žádosti na podatelnu. 
 
Průkazky, případně odznaky jsou zpracovávány vždy následující měsíc po připsání platby přímého člena nebo základní organizace.  
 
V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností se můžete dotázat na kanceláři NOS PČR nebo u příslušné základní organizace.

V případě zájmu o členství stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.