Jak se stát veteránem

Členství veterán se realizuje buď tak, že uchazeč o členství vstoupí do některé ze základních organizací, tedy se stává veteránem prostřednictvím základní organizace nebo vstupem do přímého členství veterán. Vždy je potřeba doložit vyplněnou přihlášku, fotografii a rozhodnutí o ukončení služebního poměru.

Členství zpravidla vzniká dnem, který žadatel o členství uvede v přihlášce, datum se nesmí předcházet doručení přihlášky, pokud příslušný předseda, který o vzniku členství rozhoduje, nerozhodne jinak.  Způsob vyrozumění o vzniku členství se může mezi jednotlivými základními organizacemi a centrálou lišit.

Jak postupovat v případě zájmu o členství veterán v základní organizaci:

V tomto případě je nutné kontaktovat předsedu základní organizace, kontakty naleznete na: https://www.nospcr.cz/zakladni-organizace/

Jak postupovat v případě zájmu o přímé členství veterán v NOS PČR:

  1. Řádně, zejména čitelně a pravdivě, vyplnit požadované údaje v přihlášce. Připravit si fotografii, možno i v elektronické podobě ve formátu jpg.
  2. Vyplněnou přihlášku, rozhodnutí o ukončení (délce) služebního nebo pracovního poměru (v případě veterána NOS PČR), rozhodnutí o výsluhách (v případě veterán PČR) a fotografií zaslat do sídla NOS PČR, Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1.
  3. Členský příspěvek veterána NOS PČR ve výši 500 Kč zaslat na bankovní účet č: 211 239 13 59/0800. Jako variabilní symbol uvést bývalé číslo služebního průkazu (ČOZ,OEČ). Do poznámky uvést své Jméno a Příjmení. Je možné si objednat i pouzdro s odznakem, viz https://www.nospcr.cz/clensky-prispevek-a-odznak-veterana/.
  4. Členství vzniká dnem, který žadatel uvede v žádosti o členství. Den uvedený v žádosti o členství nesmí předcházet dni doručení žádosti na podatelnu. Předchází-li den uvedený v žádosti den doručení, vzniká členství dnem doručení žádosti na podatelnu.
  5. Člen, který zaslal i fotografii, obdrží průkaz veterána NOS PČR v co nejkratším možném termínu, nejdéle však do dvou měsíců od vzniku členství.