Postup hlášení škody způsobené zaměstnavateli pojišťovně Allianz

Škodu oznamte přímo pojišťovně, a to telefonicky na čísle +420 241 170 000 pod číslem rámcové smlouvy 380001882

Pojištěný má povinnost oznámit škodu bez zbytečného odkladu
Jakmile obdržíte číslo škody prostřednictvím webu zde vložte následující dokumenty:
  • Fotodokumentace vzniklé škody (celek z více stran + detail poškození). U vozidel navíc foto
  • VIN, stavu tachometru a štítku STK.
  • Protokol škodní komise zaměstnavatele nebo jiný obdobný dokument.
  • Čestné prohlášení zaměstnance a zaměstnavatele o neuplatnění škody z jiného pojištění a že škoda nebyla způsobena pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek.
  • Doklad potvrzující členství v NOS PČR.
  • Vyjádření zaměstnance k příčině vzniku škody, zda své pochybení uznává a zda souhlasí s výší zaměstnavatelem požadované náhrady.
  • Doklady prokazující výši vzniklé škody (např. cenová nabídka na opravu, pořizovací doklady…).
  • Výpočet průměrného měsíčního výdělku zaměstnance před škodou, který vystaví zaměstnavatel.

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Mgr. Petra Strouhala emailem nos@satum.cz  nebo na telefonu 587 332 241.

V případě nejasností při likvidaci pojistné události se obracejte na Bc. Dianu Sabovou na e-mailu nos@satum.cz nebo na telefonu 603 500 582.

Podrobné informace naleznete níže.