POMOC a SOLIDARITA

Nadační fond
Veřejné sbírky

SLEVY PRO ČLENY

Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Alza
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Slider
Forest park hotel
CK Zemek
Robotworld – specialista na roboty
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Datart
Telly – digitální televize
České dráhy – IN KARTA
Xella
Motora
Wienerberger
SPA
Krmivo Platinum
NH Car
Pneumatiky.cz
Slider

TWITTER @NOSPCR

Členský průkaz a odznak

Členové se prokazují členskými průkazy. Plastové členské průkazy vydává kancelář NOS PČR automaticky při vzniku členství nebo na žádost po zaslání fotografie. Také zajišťuje výrobu odznaků s pouzdry a další označení.
Člen může obdržet
 • průkaz ve velikosti kreditní karty podle druhu svého členství, první bez poplatku, za vydání dalšího může být stanoven poplatek,
 • odznak podle druhu svého členství, případně splněných podmínek při získání členství veterán, za stanovený poplatek,
 • pouzdro na odznak v jednoduché verzi nebo verzi s přihrádkami za stanovený poplatek,
 • nášivku na rukáv pro uniformu bývalých příslušníků Policie ČR ve dvou vyhotoveních, bez poplatku.
UPOZORNĚNÍ: Nové odznaky s pouzdry jsou ve výrobě a zatím tedy není stanovena jejich cena. Bližší informace, včetně jejich zobrazení, budou zveřejněny na této stránce, jakmile budou dostupné. Případné své dotazy a podněty zasílejte na adresu podatelna@nosp.cz. Dotazy budou zároveň využity k upřesnění uvedeného textu.

Řádné členství

Členství přihláška Přidejte se k téměř dvaceti tisícům členů Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Staňte se členem NOS PČR,

Číst více »

Členství veterán

Členství veterán Staňte se součástí členství veterán při největší odborové organizaci v bezpečnostních sborech s více než třicetiletou historií. Organizace

Číst více »

Druhy členských průkazů 

 

 • Plastová karta převážně modré barvy o velikosti 86 x 54 mm, na které je fotografie člena, jméno, příjmení, datum narození, osobní číslo, datum vzniku členství a podpis předsedy NOS PČR
  • s nadpisem “ČLENSKÝ PRŮKAZ” a vyobrazením znaku NOS PČR, která je vydávána členovi v řádném členství, 
  • s nadpisem “VETERÁN NOS PČR,” a vyobrazením znaku NOS PČR, která je vydávána členovi veterána, jenž splnil podmínku bývalého řádného členství po stanovenou dobu trvání,
  • s nadpisem “VETERÁN POLICIE ČR” a vyobrazením znaku Policie ČR, která je vydávána členovi veterána, jenž doložil splnění podmínky požadované délky služebního poměru bývalého příslušníka Policie ČR či policisty před vznikem Policie ČR. 
 • Elektronická karta v mobilní aplikaci systému Paysy.
Řádný člen obdrží na základě své žádosti průkaz člena NOS PČR.

 

Veterán obdrží průkaz veterána při vstupu vstupu do členství. Pokud má nárok na průkaz veterána NOS PČR i veterána Policie ČR, bude mu vydán průkaz veterána Policie ČR, pokud před jeho vydáním neoznámí kanceláři NOS PČR, že požaduje vydat průkaz veterána NOS PČR. Nebo může na požádat i o druhý průkaz, který mu bude vydán za poplatek.

Druhy členských odznaků

 

 • Kovový odznak o velikosti 57,5 x 50 mm převažující zelené a zlaté barvy, s osobním číslem člena ve spodní části a lipovými listy lemující centrální kruh
  • se znakem NOS PČR a nápisem „PROSAZOVAT A BRÁNIT“ nad centrálním kruhem, který je vydáván členovi v řádném členství a vydáván členovi veterána, jenž splnil podmínku bývalého řádného členství po stanovenou dobu trvání,
  • se znakem Policie ČR a nápisem „VETERÁN“ nad centrálním kruhem, který je vydáván členovi veterána, jenž doložil splnění podmínky požadované délky služebního poměru bývalého příslušníka Policie ČR či policisty před vznikem Policie ČR nebo i řádnému členovi, který již není policistou a splnění této podmínky také doložil.
 • Kožené pouzdro na odznak se znakem NOS PČR v jednoduché verzi nebo verzi s přihrádkami, za stanovený poplatek.
Řádný člen obdrží na základě své žádosti po zaplacení odznak se znakem NOS PČR. V případě, že řádnému členovi může být vydán i odznak se znakem Policie ČR, může ho po zaplacení obdržet na základě žádosti nebo může požadovat vydání obou. Ke každému odznaku může obdržet po zaplacení kožené pouzdro na odznak v nabízených variantách podle své volby.

 

Veterán obdrží obdrží na základě své žádosti po zaplacení odznak se znakem Policie ČR, může-li mu být vydán, nebo odznak se znakem NOS PČR, a to při vstupu do členství nebo dodatečně. Také může požadovat oba odznaky, mohou-li mu být vydány. Ke každému odznaku může obdržet po zaplacení kožené pouzdro na odznak v nabízených variantách podle své volby.