Veškeré písemnosti v listinné podobě se doručují do sídla NOS PČR na adresu:

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky
ul. Bartolomějská 7, Praha 1, PSČ 110 00

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen “NOS PČR”) je registrován jako odborová organizace od 19. 7. 1990 se sídlem Praha 1, ul. Bartolomějská 7, PSČ 110 00, IČ 49629034

Dokumenty v elektronické podobě se doručují do datové schránky 7iud2sc

nebo do emailové schránky podatelna@nosp.cz

Kontakty na Kancelář NOS PČR naleznete zde.

 

DOTAZY, PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ a DALŠÍCH PODÁNÍ:

email: podatelna@nosp.cz, tel: +420 974 823 949

 

AGENDA ČLENSKÝCH PRŮKAZŮ

email: prukazky@nosp.cztel:  +420 974 823 947

 

AGENDA VETERÁNŮ

email: podatelna@nosp.cztel: +420 974 823 949

 

MOBILNÍ OPERÁTOŘI T-MOBILE A O2

email: kralova@nosp.cz, tel: +420 974 471 510  +420 734 266 265

 

AGENDA ČLENŮ a ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ

AKTUALIZACE SPOLKOVÉHO REJSTŘÍKU, ESNOS

email: podatelna@nosp.cztel: +420 974 823 949

 

PLATBY ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ,

EKONOMIKA, ÚČETNICTVÍ, MZDY

email: hufova@nosp.cztel: +420 974 823 941

 

VEŘEJNÉ SBÍRKY

tel: +420 974 823 940

 

PODÁNÍ A DOTAZY KE KONTROLNÍ KOMISI

email: kontrolori@nosp.cz

 

PODÁNÍ A DOTAZY K ROZHODČÍ KOMISI

email: rozhodci@nosp.cz

 


Sídlo NOS PČR:

Nejčtenější příspěvky:

Policie

Slovenská policie inspirující

Dlouhá léta řešený a stále nevyřešený problém příspěvku zaměstnavatele na stravování u Policie České republiky je nadále v zájmu NOS PČR, byť někteří tvrdí něco ….

Společná

Karenční doba zrušena

Karenční doba zrušena 22. ledna 2019 přehlasovala Poslanecká sněmovna Senát, a tím byl schválen návrh zákona, kterým se novelizují zaměstnanecké zákony (zákon o služebním poměru, ….