Užitečné

Pro elektronickou komunikaci využijte přednostně datovou schránku nebo tyto emaily:

Více informací o kontaktech

Kancelář

NOS PČR Kancelář NOS PČR ve stanovách Článek 30 Kancelář NOS PČR (1)        Kancelář je pracoviště zřízené v sídle NOS PČR pro podporu činností NOS

Číst více »

Předsednictvo

NOS PČR Předseda NOS PČR ve stanovách Článek 25 Předseda NOS PČR (1)        Předseda je statutárním orgánem NOS PČR. (2)        Předsedovi přísluší a) řídit činnost

Číst více »

Výbor pro policii

NOS PČR Výbor pro policii ve stanovách Článek 26 Výbor pro policii a výbor pro vězeňskou službu (1)        Výbor pro policii a výbor pro vězeňskou

Číst více »

Výbor pro veterány

NOS PČR Výbor pro veterány ve stanovách  Článek 26 Výbor pro policii a výbor pro vězeňskou službu (1)        Výbor pro policii a výbor pro vězeňskou

Číst více »

Kontrolní komise

NOS PČR Kontrolní komise ve stanovách Článek 28 Kontrolní komise NOS PČR (1)        Kontrolní komise NOS PČR je orgánem, který dohlíží na řádné vedení záležitostí

Číst více »

Rozhodčí komise

NOS PČR Rozhodčí komise ve stanovách Článek 29 Rozhodčí komise NOS PČR (1)        Rozhodčí komise rozhoduje sporné záležitosti náležící do samosprávy NOS PČR. Při výkonu

Číst více »