Členství

Staňte se součástí členství veterán při největší odborové organizaci v bezpečnostních sborech s více než třicetiletou historií.

 

Členství veterán je přidruženým členstvím v NOS PČR. Veteránem může být bývalý řádný člen, který není v zaměstnaneckém vztahu u zaměstnavatele, a jehož řádné členství trvalo alespoň 1 rok a služební nebo pracovní poměr trval alespoň 15 let nebo tento poměr skončil ze zdravotních důvodů (Řádným členem může být příslušník nebo zaměstnanec bezpečnostního sboru, policejní školy nebo Policejní akademie České republiky v Praze, zaměstnanec Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a organizačních složek státu, zřízených k plnění úkolů těchto ministerstev (dále jen „zaměstnavatel“).

Bez předchozího členství může být veteránem i ten, kdo není v pracovním nebo služebním poměru u zaměstnavatele a z takového poměru odešel přímo do starobního důchodu, invalidního důchodu nebo na výsluhový příspěvek po 30 letech ve služebním poměru.

 

Co získám členstvím veterán?

  • možnost čerpat veškeré benefity (mobilní operátoři, alza, Českatinum, Ytong, Datart, Activepass, a mnoho dalšího),
  • slevy na pojistných produktech,
  • možnost se zúčastnit různých celostátních i regionálních setkání, kde se můžete potkat s bývalými kolegy, společně zavzpomínat na staré časy a pobavit se. Akce jsou vždy doplněny zajímavým programem, cca 11 akcí ročně, v různých částech republiky, s možností ubytování.

V případě nejasností kontaktujte Kateřinu Heroutovou (974823945, veterani@nosp.cz)  nebo předsedu veteránů Jiřího Mergla (606 664 979, mergl@nosp.cz).

Záležitosti veteránů spravuje Výbor pro veterány a příslušní zaměstnanci kanceláře NOS PČR.

Jak se stát veteránem

Členství veterán se realizuje buď tak, že uchazeč o členství vstoupí do některé ze základních organizací, tedy se stává veteránem prostřednictvím základní organizace nebo vstupem do přímého

Číst více »
Členství veterán
Milan Synek

Přihláška do členství veterán

Členství veterán je určitým přidruženým členstvím v NOS PČR vedle členství řádného. Veteránem může být bývalý řádný člen, který není v zaměstnaneckém vztahu u zaměstnavatele, a

číst více »
Členství veterán
Milan Synek

Jak se stát veteránem

Členství veterán se realizuje buď tak, že uchazeč o členství vstoupí do některé ze základních organizací, tedy se stává veteránem prostřednictvím základní organizace nebo vstupem do přímého

číst více »

Články ze sekce veterán