Právní

Řádným členům je poskytována právní ochrana, která je zajišťována pojišťovnou právní pomoci D.A.S. v rámci pojištění právní ochrany ve služebním poměru. Členové také mohou využívat právní poradenství pro soukromé osoby z vedlejší  pojistné smlouvy s D.A.S.  Ochrana člena spočívá rovněž v nenárokové právní pomoci v mimořádných případech, na které se nevztahuje pojištění D.A.S. Stejně jako mimořádná právní pomoc, je i další odborová ochrana zajišťována nejzkušenějšími odborníky na pracovněprávní vztahy, zejména pak služební poměr, jako je např. autor komentáře k tomuto zákonu, člen předsdnictva JUDr. Petr Tomek.

Články s právní tématikou