Článek 30

Kancelář NOS PČR

(1)        Kancelář je pracoviště zřízené v sídle NOS PČR pro podporu činností NOS PČR a jeho orgánů.

(2)        Kancelář vykonává své činnosti v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy NOS PČR a smlouvami, jimiž je NOS PČR vázán, a podle pokynů předsedy NOS PČR. Kanceláři přísluší

a) vykonávat hospodářsko-správní činnosti, zejména vést agendu hospodaření NOS PČR, členskou agendu a zasílat potvrzení o zaplacení členského příspěvku pro daňové účely,

b) vykonávat technicko-organizační činnosti, zejména připravovat a dokumentovat jednání orgánů NOS PČR,

c) poskytovat poradenské a informační služby,

d) vykonávat administrativní činnosti vyplývající z vnitřních předpisů a smluv NOS PČR.

Barbora NECHÁNSKÁ
Barbora NECHÁNSKÁ
podatelna, příjem žádostí…
nechanska@nosp.cz   +420 974 823 949  
Ilona KRÁLOVÁ
Ilona KRÁLOVÁ
Agenda smluv T-Mobile a 02
kralova@nosp.cz mobil: +420 734 266 265 pevn
Kateřina HUFOVÁ, DiS.
Kateřina HUFOVÁ, DiS.
ekonomika, členské příspěvky..
hufova@nosp.cz  +420 974 823 941   k
Matrina VLACHOVÁ
Matrina VLACHOVÁ
Agenda veteránů, průkazky
vlachova@nosp.cz +420 974 823 947 volat středa
Mgr. Kristína ČOPOVÁ
Mgr. Kristína ČOPOVÁ
Agenda členství a ZO
copova@nosp.cz   +420 974 823 948  
×
Nejčtenější ze společné klikni)

  • … nebo alespoň českou policií. A zní zhruba takto:  Na vládě leží tajný pozměňovací návrh k zákonu č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, který se týká výsluhových nároků. Výsluhy mají mít strop 20 ....

Nejčtenější z policie (klikni)

Nejčtenější z vězeňská služba (klikni)

Nejčtenější z veterán (klikni)