Pojištění pro veterány od pojišťovny Aliianz

Od 1. ledna 2021 došlo, na základě rozhodnutí 13. Sjezdu NOS PČR, ke změně v oblasti pojištění.  Nyní bude pojištění členům poskytovat společnost Allianz, která nabízí pro veterány tři druhy pojištění.

Jedná se o pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, dále životní pojištění a nově cestovní pojištění, můžete si zvolit jakoukoli kombinaci. Podrobnější informace o pojištění naleznete zde.

Pojištění je vždy hrazeno na kalendářní rok, tedy od ledna do prosince. V případě, že se rozhodnete pojistit v průběhu roku, částka se nekrátí, proto je potřeba zaplatit částku celou.

Pokud máte o toto pojištění zájem je potřeba vyplnit přihlášku do pojištění, kterou naleznete níže, zvolit si druh pojištění, odeslat přihlášku na podatelna@nosp.cz  a zaplatit platbu na hlavní účet centrály 4200400699/6800. Platbu je potřeba provést nejpozději do 10. dne od zaslání přihlášky, variabilní symbol je Vaše OEČ (bývalé služební číslo).

V případě, že budete mít zájem o pojištění na další rok, není nutné vyplňovat přihlášku znova, pojištění se prodlužuje provedením platby. Na konci roku Vám bude zaslán email s informacemi o možnosti se pojistit na další rok.

Dotazy ohledně plateb Vám zodpoví Kateřina Hufová na tel. 974 823 941 ve dnech pondělí a úterý, jinak na emailu: hufova@nosp.cz.

Na uvedeném odkazu naleznete, jak postupovat v případě obmyšlené osoby, pokud není v případě úmrtí uvedena oprávněná osoba, je pojistná událost součástí dědického řízení, takže není nutné vyplňovat formulář.