Příspěvek na pořádání organizované rekreace dětí

Příspěvek na pořádání organizované rekreace dětí je poskytován na základě vnitřního předpisu O poskytování příspěvku na organizovanou rekreaci dětí, který naleznete zde.