MENU

NEZÁVISLÝ 

ODBOROVÝ SVAZ

POLICIE ČR

Vězeňská služba - různé

Mikuláš v Horním Slavkově

Základní organizace NOS PČR při Věznici Horní Slavkov v Městském kulturním středisku pořádala za finančního přispění Fondu kulturních a sociálních potřeb

Vězeňská služba - různé

Sálový fotbal ve VV a ÚpVZD Brno

Dne 25.11.2022 proběhl turnaj v sálovém fotbalu ve Vazební věznici a Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno, za sponzoringu ZO

Vězeňská služba - různé

Předání zlatých křížů ČČK 1. třídy

Dne 8. 10. 2021 proběhlo v krásném barokním Kaiserštejnském paláci Praha, druhé slavnostní předání zlatých křížů ČCK 1. třídy. Akce proběhla

Vězeňská služba - různé

Výročí ZO NOS PČR při VVaÚpVZD Brno

V brněnské restauraci Železná růže se dne 26.06.2020 konal slavnostní společenský večer u příležitosti desetiletého výročí od založení základní organizace

Vězeňská služba - různé

Kniha Marka Šnábla

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte  mi Vás požádat o  podporu vydání pohádkové knihy Filipínek, kterou napsal a k vydání připravuje

Sledujte @nospcr

Formulář slouží zejména k zasílání podnětů a dotazů z oblasti výkonu služby a práce a odborových záležitostí, včetně nápadů na zlepšení či opravy svazových systémů.

 

Zodpovězeny budou dotazy s uvedeným jménem, příjmením a emailovou adresou. Jména a příjmení, které zaslaly podnět nebudou nikde prezentována, ledaže by si to pro případné jednání v související věci samy zasilatel výslovně přál. 

 

UPOZORNĚNÍ

Anonymní dotazy či podněty slouží jako informační zdroj pro případné využití v možných souvisejících jednáních. Zprávy s vulgárním či obdobně nevhodným textem budou zaměstnanci kanceláře mazány bez dalšího postoupení.

 

Děkujeme za pochopení i váš zájem