POMOC a SOLIDARITA

Nadační fond
Veřejné sbírky

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Alza
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Sleva na právní služby AK Kopřiva
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Slider
Xella
CK Zemek
Pneumatiky.cz
Forest park hotel
SPA
Motora
Wienerberger
Datart
Krmivo Platinum
Telly – digitální televize
Robotworld – specialista na roboty
NH Car
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
České dráhy – IN KARTA
Slider

TWITTER @NOSPCR

Informace z 10. sjezdu NOS PČR

Ve dnech 10. – 11. května 2018 se v Akademii VS ČR ve Stráži pod Ralskem uskutečnilo jednání 10. sjezdu NOS PČR. Sjezd projednával mimo jiné i změnu ve vedení Výboru NOS PČR pro veterány a novelizaci stanov, která se dotýká i podmínek vzniku členství veteránů NOS PČR.
Novela stanov, která byla přijata sjezdem a je účinná od 12. května 2018, přinesla změnu článku 4, odst. 2. Nově stanovuje podmínky pro členství veteránů takto:

  • Veteránem může být bývalý řádný člen, který není v zaměstnaneckém vztahu u zaměstnavatele, a jehož řádné členství trvalo alespoň 1 rok a služební nebo pracovní poměr trval alespoň 15 let nebo tento poměr skončil ze zdravotních důvodů.
  • Bez předchozího členství může být veteránem i ten, kdo již není v pracovním nebo služebním poměru u zaměstnavatele a z takového poměru odešel přímo do starobního důchodu, invalidního důchodu nebo na výsluhový příspěvek po 30 letech ve služebním poměru příslušníka bezpečnostního sboru.

Dlouholetý představitel veteránů a jeden ze zakládajících členů svazu Josef Votýpka rezignoval na svou funkci ze zdravotních důvodů. Patří mu velké poděkování za jeho práci a upřímné přání brzkého uzdravení. Na uvolněné místo ve výboru byl zvolen JUDr. Jaroslav Malovec ze ZO NOS PČR České Budějovice.

10. sjezd NOS PČR zvolil novým předsedou Výboru pro veterány NOS PČR Jiřího Mergla, místopředseda ZO veteránů NOS PČR v Chrudimi.
Na uvolněné místo ve výboru za Josefa Votýpku byl zvolen Ing. Pavel Galajda ze ZO České Budějovice.
Výbor pro veterány NOS PČR byl rozšířen o jednoho člena za Vězeňskou službu ČR, Ing. Františka Vernera
Aktuální složení Výboru NOS PČR pro veterány:
předseda
Jiří MERGL – Chrudim

místopředseda
Jan DVOŘÁK – Hradec Králové

členové výboru
Mgr. František MANDYS – Praha
Bc. Josef HLAVÁČ – Plzeň
JUDr. Jaroslav Malovec – České Budějovice
Ing. František VERNER – Kynšperk (VS ČR)

Výše členského příspěvku veterána je s účinností od roku 2018 stanovena na částku  500,– Kč na kalendářní rok. Platbu členského příspěvku na následující rok lze hradit vždy od září předcházejícího roku a to naprosto stejným způsobem jako v předchozích letech – v případě členství veterána v základní organizaci NOS PČR na běžný účet příslušné ZO, nebo v případě přímého členství veterána NOS PČR na bankovní účet č: 211 239 13 59/0800.
V ceně ročního příspěvku není zahrnuta úhrada koženého pouzdra s odznakem veterána NOS PČR, kapesní odznak Veterán NOS PČR a nášivka Veterán NOS PČR. Tato činí 500,- Kč a u nových členů ji lze uhradit jednorázově se vstupním členským příspěvkem.

Předseda Výboru pro veterány NOS PČR
Jiří MERGL
telefon: 606 664 979
email: mergl.ji@seznam.cz

V případě jeho nezastižení je možné se obrátit na Ing. Hanu Štěpánkovou, telefon: 974 823 941, e-mail: stepankova@nosp.cz

sdílejte
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email