POMOC a SOLIDARITA

Nadační fond
Veřejné sbírky

Veřejná sbírka Jakub Danilo

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky z podnětu základní organizace při NOS PČR při Věznici Rýnovice a ve spolupráci s

SLEVY PRO ČLENY

Sleva na právní služby AK Kopřiva
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Alza
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Slider
Krmivo Platinum
Xella
Forest park hotel
Telly – digitální televize
Datart
České dráhy – IN KARTA
Robotworld – specialista na roboty
NH Car
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Pneumatiky.cz
CK Zemek
SPA
Wienerberger
Motora
Slider

TWITTER @NOSPCR

Jak se stát řádným členem

Do řádného členství může být přijat každý, kdo splňuje podmínky členství, na základě řádně vyplněné a doručené přihlášky a souhlasu se srážkami členských příspěvků. Základní podmínky členství naleznete na stránce Řádné členství.

 

Bez řádně vyplněné a doručené přihlášky a souhlasu na srážky členského příspěvku, případně jeho potvrzené kopie, je-li vyžadována, členství nevznikne. Bez zaslání fotografie uchazeče nemůže být vydán členský průkaz.

Řádné členství

Členství přihláška Přidejte se k téměř dvaceti tisícům členů Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Staňte se členem NOS PČR,

Číst více »

Základní formy členství

 

 • Řádné členství se realizuje typicky tak, že uchazeč o členství vstoupí do některé ze základních organizací, tedy se stává členem NOS PČR prostřednictvím základní organizace
 • Nepůsobí-li v místě výkonu služby nebo práce žádná základní organizace, anebo nerozhodl-li se dosud pro některou, může do doby, než se tak stane, podat žádost o přímé členství, tedy bez evidence v základní organizaci.

Se vstupem do základní organizace vám nejlépe poradí předseda nebo jiný člen výboru základní organizace, jehož kontakt naleznete např. na stránce základních organizací nebo zaměstnanci kanceláře NOS PČR, zejména v případě zájmu o přímé členství.

 

 

Je dobré se také informovat, zda základní organizace nezasílá přihlášku a souhlas se srážkami členských příspěvků s předvyplněnými údaji (název, IČ, číslo bankovního účtu základní organizace). 

 

Doručuje-li se základní organizaci, pak na adresu jejího sídla (viz. zde), zpravidla k rukám jejího předsedy. Doručuje-li se do sídla NOS PČR, pak na adresu podatelny svazu Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1

Postup při podání přihlášky

 

 • Řádně, zejména čitelně a pravdivě, vyplnit požadované údaje v přihlášce.
  • vyplněnou přihlášku doručit do sídla vybrané základní organizace nebo do sídla NOS PČR, v případě přímého členství.
 • Řádně, zejména čitelně a pravdivě, vyplnit formulář souhlasu na srážky členského příspěvku.
  1. Členství v ZO: vyplněný souhlas se srážkami členského příspěvku doručit do sídla vybrané základní organizace nebo na příslušnou mzdovou účtárnu žadatele.
  2. Přímé členství: Kopii mzdovou účtárnou potvrzeného souhlasu se srážkami členských příspěvků doručit do sídla NOS PČR.
 • V případě zájmu o průkaz člena NOS PČR připravit fotografii.
   • fotografii, možno i v elektronické podobě, např. ve formátu JPG, doručit do sídla vybrané základní organizace nebo do sídla NOS PČR, v případě přímého členství.
Členství zpravidla vzniká dnem, který žadatel o členství uvede v přihlášce, pokud příslušný předseda, který o vzniku členství rozhoduje, neuvede nerozhodne jinak. Pokud den uvedený v žádosti o členství předchází dni doručení žádosti, vzniká členství dnem doručení žádosti na podatelnu. Způsob vyrozumění o vzniku členství se může mezi jednotlivými základními organizacemi lišit.
 
Po přijetí je potřeba si kontrolovat, zda je srážka členského příspěvku ze služebního příjmu nebo platu prováděna, neboť není-li členský příspěvek hrazen, může být členství ukončeno.

 

Při přechodu člena k jinému krajskému ředitelství nebo celorepublikovému útvaru je potřeba si opětovně podat na nové mzdové účtárně souhlas se srážením členského příspěvku, neboť tento automaticky nepřechází a členské příspěvky nejsou potom sráženy.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností se můžete dotázat na kanceláři NOS PČR nebo u příslušné základní organizace.