POMOC a SOLIDARITA

Nadační fond
Veřejné sbírky

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

Alza
Alza
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Yello energy
Yello energy
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
CK Zemek
CK Zemek
Xella
Xella
Wienerberger
Wienerberger
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Domluv si slevu
Domluv si slevu
NH Car
NH Car
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
SPA
SPA
Datart
Datart
Robotworld – specialista na roboty
Robotworld – specialista na roboty
Motora
Motora
Forest park hotel
Forest park hotel
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz

TWITTER @NOSPCR

Aktualizované informace k případným kontrolám osob v karanténě Policií ČR

Ministr vnitra Jan Hamáček po pátečním jednání vlády sdělil, že Policie ČR se bude podílet na dodržování povinných karantén a izolací souvisejících s nemocí Covid-19. Vzhledem k této informaci byl svolán Výbor pro policii NOS PČR, který zastupuje všechna krajská ředitelství Policie ČR. Zástupci jednotlivých krajů NOS PČR se shodli, že rozhodnutí vlády a ministerstva vnitra může ohrozit příslušníky Policie ČR v případě fyzických kontrol osob s nemocí Covid-19 v místě jejich léčby. Mohlo by přímo dojít nejen k ohrožení příslušníků, ale i k cílenému vyřazení příslušníků, kteří přijdou do styku s infikovanou osobou a následně budou muset nastoupit do povinné karantény.  Výbor pro policii NOS PČR vnímá potřebu plnění úkolů Policie ČR s dodržováním pandemických opatření v rámci kontrol osob, v případě pohybu mezi okresy, v rámci těchto kontrol může dojít i k ověření, zda osoba nemá nařízenou karanténu či izolaci i když je sporné, zda na základě údajů poskytnutých policii o osobách v karanténě a izolaci nedochází k porušení ochrany osobních údajů. Zástupci vnímají i možnost poskytnutí součinnosti hygienickým stanicím při kontrolách osob v karanténě, a to za jasně stanovených pravidel:

  • příslušník podílející se na součinnosti při případných kontrolách musí být v dostatečném předstihu očkován,
  • musí být vybaven certifikovanými ochrannými pomůckami v rámci EU,
  • musí být řádně poučen dle vypracované metodiky, jak na místě součinnosti postupovat,
  • u těchto příslušníků musí dojít k pravidelnému testování a zaměstnavatel – bezpečnostní sbor Policie ČR musí přijmout plnou odpovědnost v případě onemocnění příslušníka jako u nemoci z povolání.

I tak však členové výboru vyjádřili důvodnou pochybnost, zda cílená návštěva osob nemocných v karanténě vůbec příslušníkům Policie ČR přísluší, a zda by ještě více neohrozila plnění řádných úkolů a činností Policie ČR a bezpečnost občanů naší země.

Na základě požadavků Výboru pro policii NOS PČR bylo dnešního dne (23.3.2021) vedení Policie ČR o tomto vyrozuměno. Na toto bylo sděleno, že vedení vnímá požadavky NOS PČR jako oprávněné a s požadavky souhlasí s tím, že do současné doby nebyl vládou, ministerstvem vnitra či zdravotnictví jasně formulovaný požadavek na provádění kontrol příslušníky Policie ČR. Vedení Policie ČR požaduje jako primární zajištění ochrany příslušníků a také jasného vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů, zda Policie ČR je oprávněná přijmout a zpracovávat seznamy osob v karanténě či izolaci, protože se může jednat o záznam související se zdravotní stavem.

Na základě dohody vedení Policie ČR s NOS PČR dojde k pravidelnému informování o všech změnách v případě nasazení příslušníků na kontroly osob, a to v rámci ochrany pohybu i případné součinnosti s kontrolou, kdy v zájmu obou organizací je primární ochrana zdraví příslušníků a zajištění akceschopnosti bezpečnostního sboru.

sdílejte
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email