POMOC a SOLIDARITA

Nadační fond
Veřejné sbírky

Veřejná sbírka Jakub Danilo

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky z podnětu základní organizace při NOS PČR při Věznici Rýnovice a ve spolupráci s

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

Slevy pro členy
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Sleva na právní služby AK Kopřiva
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Alza
Slider
Benefity
SPA
Xella
Motora
Pneumatiky.cz
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Forest park hotel
České dráhy – IN KARTA
NH Car
Wienerberger
Krmivo Platinum
CK Zemek
Robotworld – specialista na roboty
Datart
Telly – digitální televize
Slider

TWITTER @NOSPCR

Aktualizované informace k případným kontrolám osob v karanténě Policií ČR

Ministr vnitra Jan Hamáček po pátečním jednání vlády sdělil, že Policie ČR se bude podílet na dodržování povinných karantén a izolací souvisejících s nemocí Covid-19. Vzhledem k této informaci byl svolán Výbor pro policii NOS PČR, který zastupuje všechna krajská ředitelství Policie ČR. Zástupci jednotlivých krajů NOS PČR se shodli, že rozhodnutí vlády a ministerstva vnitra může ohrozit příslušníky Policie ČR v případě fyzických kontrol osob s nemocí Covid-19 v místě jejich léčby. Mohlo by přímo dojít nejen k ohrožení příslušníků, ale i k cílenému vyřazení příslušníků, kteří přijdou do styku s infikovanou osobou a následně budou muset nastoupit do povinné karantény.  Výbor pro policii NOS PČR vnímá potřebu plnění úkolů Policie ČR s dodržováním pandemických opatření v rámci kontrol osob, v případě pohybu mezi okresy, v rámci těchto kontrol může dojít i k ověření, zda osoba nemá nařízenou karanténu či izolaci i když je sporné, zda na základě údajů poskytnutých policii o osobách v karanténě a izolaci nedochází k porušení ochrany osobních údajů. Zástupci vnímají i možnost poskytnutí součinnosti hygienickým stanicím při kontrolách osob v karanténě, a to za jasně stanovených pravidel:

  • příslušník podílející se na součinnosti při případných kontrolách musí být v dostatečném předstihu očkován,
  • musí být vybaven certifikovanými ochrannými pomůckami v rámci EU,
  • musí být řádně poučen dle vypracované metodiky, jak na místě součinnosti postupovat,
  • u těchto příslušníků musí dojít k pravidelnému testování a zaměstnavatel – bezpečnostní sbor Policie ČR musí přijmout plnou odpovědnost v případě onemocnění příslušníka jako u nemoci z povolání.

I tak však členové výboru vyjádřili důvodnou pochybnost, zda cílená návštěva osob nemocných v karanténě vůbec příslušníkům Policie ČR přísluší, a zda by ještě více neohrozila plnění řádných úkolů a činností Policie ČR a bezpečnost občanů naší země.

Na základě požadavků Výboru pro policii NOS PČR bylo dnešního dne (23.3.2021) vedení Policie ČR o tomto vyrozuměno. Na toto bylo sděleno, že vedení vnímá požadavky NOS PČR jako oprávněné a s požadavky souhlasí s tím, že do současné doby nebyl vládou, ministerstvem vnitra či zdravotnictví jasně formulovaný požadavek na provádění kontrol příslušníky Policie ČR. Vedení Policie ČR požaduje jako primární zajištění ochrany příslušníků a také jasného vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů, zda Policie ČR je oprávněná přijmout a zpracovávat seznamy osob v karanténě či izolaci, protože se může jednat o záznam související se zdravotní stavem.

Na základě dohody vedení Policie ČR s NOS PČR dojde k pravidelnému informování o všech změnách v případě nasazení příslušníků na kontroly osob, a to v rámci ochrany pohybu i případné součinnosti s kontrolou, kdy v zájmu obou organizací je primární ochrana zdraví příslušníků a zajištění akceschopnosti bezpečnostního sboru.

sdílejte
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email