Užitečné

Zde naleznete kolektivní smlouvy a dohody, upravující pro příslušníky a zaměstnance Policie ČR, Ministerstva vnitra a Vězeňské služby ČR. Také jsou zde vybrané vnitřní předpisy NOS PČR . Tyto a další formuláře a dokumenty jsou uloženy v členském informačním systému ESNOS.

Vybrané vnitřní předpisy

Stanovy NOS PČR

13. Sjezd NOS PČR schválil stanovy s účinnosti od 04. 12. 2020 (1) Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen “NOS PČR“) je odborovou

Číst více »
Společná - hlavní
Milan Synek

Stanovy NOS PČR

13. Sjezd NOS PČR schválil stanovy s účinnosti od 04. 12. 2020 (1) Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen “NOS PČR“) je odborovou

číst více »

Kolektivní smlouvy a dohody