NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Pátek 31. 3. 2023

POMOC a SOLIDARITA

Veřejná sbírka Jiří Boukal

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky, Základní organizace NOS PČR Trutnov tímto vyhlašují veřejnou sbírku, kterou chtějí zúčastněné strany podpořit

Příspěvky s právní tématikou

SLEVY PRO ČLENY

Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Alza
Alza
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Financování bydlení od A do Z
Financování bydlení od A do Z
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
Xella
Xella
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Domluv si slevu
Domluv si slevu
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Yello
Yello
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Zámek Zbiroh
Zámek Zbiroh
Břitva a nůžky s.r.o.
Břitva a nůžky s.r.o.
Pojistky šité na míru
Pojistky šité na míru
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
Forest park hotel
Forest park hotel
Datart
Datart
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize

TWITTER @NOSPCR

Právní ochrana ve službě a práci

UPOZORNĚNÍ: Na základě rozhodnutí 15. Sjezdu NOS PČR došlo od 1. ledna 2023 ke změně poskytovatele právní pomoci pro členy NOS PČR z  pojišťovny D.A.S. na Advokátní kancelář JUDr. Josefa Kopřivy, proto:

 • případy od 1.1.2023 řešte s Advokátní kanceláří JUDr. Josefa Kopřivy
 • případy do 31.12.2022 řešte s pojišťovnou D.A.S. 

Vstupem do řádného členství vzniká členovi nárok na právní pomoc v pracovních a služebních věcech. 

 

Právní ochrana se primárně realizuje u Advokátní kanceláře JUDr. Josefa Kopřivy, dle
uzavřené smlouvy dne 23. 11. 2022 pro řádné členy v 
oblasti služebního (pracovního)
poměru a trestního práva.

V rámci právního poradenství získáte: 

 • právní zastoupení a konzultace
  od zkušených advokátů kdykoliv potřebujete
 • rychlý a profesionální a lidský přístup pří řešení Vašeho právního problému

Právní ochrana zahrnuje

 • právní pomoc ve věcech služebního poměru, pomoc ve sporech ohledně výkonu služby, odměňování, služebního postupu atp.,
 • právní pomoc při podezření, či obvinění ze spáchání trestných činů (VČETNĚ ÚMYSLNÝCH), přestupků, disciplinárních, kárných a jiných správních deliktů – obhajoba v řízení před GIBS pro podezření ze zavinění trestného činu, právní pomoc v kázeňském řízení atp.,
 • právní pomoc ve sporech o náhradu újmy vůči zaměstnavateli – pomoc při vymáhání odškodnění za pracovní úraz, či nemoc z povolání atp.,
 • právní pomoc proti nárokům na náhradu újmy ze strany zaměstnavatele – pomoc při nařčení zaměstnavatele z poškození služebního vybavení, pomoc při vymáhání újmy za škodu ze strany zaměstnavatele atp.,
 • právní pomoc ve sporech s pojišťovnami ohledně událostí souvisejících se služebním poměrem, 
 • a to vše za podmínek níže uvedených

Podmínky nároku na poskytnutí právní pomoc pro členy NOS PČR

 

Zastoupení všech současných i bývalých členů NOS PČR (oprávněných osob) advokátní kanceláří JUDr. Josefa Kopřivy je ve všech případech, které mají, nebo v rozhodném období měly (ke služební/pracovní události došlo v době členství v NOS PČR) svůj původ ve výkonu služby/pracovní činnosti, zcela zdarma.

 

 

V případě, že se jedná o věc, která se odehrála mimo rozhodné období, nebo tato nemá svůj původ ve výkonu služby/pracovní činnosti, jsou právní služby poskytovány za podmínek uvedených v sekci: https://www.nospcr.cz/pravni-poradenstvi-v-soukromych-vecech/ 

Výjimky z nároku na poskytnutí právní pomoci

 

Výjimkou z práva na poskytnutí právní pomoci jsou případy tzv. bezúspěšného uplatňování práva, kdy je již ze samotných tvrzení či podkladů dodaných oprávněnou osobou bez dalšího nepochybné, že požadavku oprávněné osoby nemůže být vyhověno a je tak objektivně vyloučeno, aby požadované poskytnutí právní pomoci mohlo být úspěšné (například nárok je promlčen/prekludován, osoba není k učinění úkonu dle zákona vůbec oprávněna, úkon je objektivně nepřípustný, ustálená judikatura soudů vyřešila identický případ a uplatněný požadavek shledala jako neodůvodněný apod.). V takovém případě je advokát oprávněn zastoupení oprávněné osoby odmítnout, přičemž je však povinen písemným způsobem oprávněné osobě odmítnutí zastoupení řádně zdůvodnit.  

 

 Soudní poplatky a znalecké posudky si hradí vždy přímo oprávněná osoba.

 

Zeptejte se u vaší odborové organizace, zda v případě potřeby vám hradí právní pomoc proti obvinění z úmyslných trestných činů. My ANO!

UPOZORNĚNÍ: Případy, které staly do 31.12.2022 řešte přes právní pojišťovnu D.A.S.

 

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívá 20 tisíc členů? Využijte náš kontaktní formulář.

V případě zájmu o členství stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Aktuálně

Výběr stránek

Kalkulačka výhod

Kalkulačka výhod Členství v moderních odborech může být i ekonomicky výhodné. Ale nechtějte jen ušetřit, chtějte i něco získat! Vytváříme komplexní

Právní ochrana

Právní ochrana Jak využít UPOZORNĚNÍ: Na základě rozhodnutí 15. Sjezdu NOS PČR došlo od 1. ledna 2023 ke změně poskytovatele

Pojištění členů

Pojištění členů Vstupem do řádného členství vzniká členovi nárok na aktuální členské výhody. Jednou z nich je i skutečnost, že

SPOLUPRÁCE

MEZISTÁTNÍ
REZORTNÍ
ZDRAVÍ
SPOLKOVÁ