Výbor pro policii NOS PČR

Dokumenty, zasílané Výboru pro policii, se zpravidla doručují na podatelnu Kanceláře svazu v sídle NOS PČR, kde se zaevidují a postoupí předsedovi výboru nebo jeho členům.

Kontakty

Užitečné
kontakty

Zasílané dokumenty a zprávy se doručují