Mimořádná právní pomoc pro členy

  • Je to nenároková právní pomoc, schvalovaná předsednictvem s ohledem na ustálené zvyklosti v oblastech, ve kterých se poskytovala právní pomoc před uzavřením smlouvy s D.A.S., a to v případech, které nekryjí pojistné smlouvy s D.A.S., zejména
  • právní pomoc v oblasti nedbalostních trestných činů, které nemají přímou souvislost s výkonem služby, zejména jde o autonehody,
  • další individuální případy, vyžadující právní ochranu člena, zejména pokud mají při úspěšném vyřešení širší dopad na podmínky výkonu služby, nebo jsou budoucím přínosem, díky precedenčnímu charakteru rozhodnutí soudu,
  • právní pomoc při podání mimořádného opravného prostředku.