Přihláška do řádného členství

Řádné členství vzniká přijetím uchazeče na základě řádně vyplněné přihlášky.

Souhlas se srážkami příspěvků

Řádné členství nevznikne bez řádně vyplněného souhlasu se srážením členských příspěvků. Při přechodu člena k jinému krajskému ředitelství nebo celorepublikovému útvaru je potřeba si opětovně

Číst více »

Jak se stát řádným členem

Do řádného členství může být přijat každý, kdo splňuje podmínky členství, na základě řádně vyplněné a doručené přihlášky a souhlasu se srážkami členských příspěvků. Základní

Číst více »