Článek o platech v Hospodářských novinách

Předsedu NOS PČR oslovil redaktor hospodářských novin s dotazy ohledně platů v bezpečnostních sborech…

Otázky pana redaktora:

  1. Jaká mají na návrh názor odbory?
  2. Nedošlo by k “přeskočení” či ke sloučení nejnižších platových tříd?
  3. Nebude proti takovému řešení lobby vysoce postavených zaměstnanců, u kterých by tak procentuální navýšení bylo minimální oproti řadovým zaměstnancům?
  4. Hodláte nějakým způsobem vstoupit do jednání o tomto řešení?

Ad 1)

Zástupci čtyř odborových organizací, které působí v bezpečnostních sborech, tedy Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (NOS PČR), Odborový svaz hasičů (OSH) Unie bezpečnostních složek (UBS) a Odborový svaz státních orgánů a organizací (OSSOO) se na zvýšení tarifní tabulky pro příslušníky bezpečnostních sborů o stejnou částku shodly jak na vzájemném jednání dne 03. 09. 2019, tak na jednání s ministrem vnitra dne 06. 09. 2019, kdy ministr vnitra tento návrh předložil.

Ad 2)

K „přeskočení“ či sloučení nejnižších tarifních tříd nemůže dojít, ty jsou dány zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Pouze s přijetím poslední novely tohoto zákona došlo ke změně. Doposud mohla být stupnice zvyšována (či snižována) vládou schválenými procenty, nyní je již možné zvýšit i konkrétní částku, která může být stejná pro všechny třídy a jejich stupně, případně částky mohou být odlišeny v absolutních hodnotách, nikoliv již procentuálně.

Ad 3, 4)

Na jednání u ministra jsme se shodli, že toto řešení posílí příjmy v nejnižších tarifních třídách, tedy pro řadové a nastupující policisty, a že je to řešení pro tento rok. K Vaší otázce mohu říci, že nejde jen o vysoce postavené příslušníky, ale i o ty, kteří působí na krajských nebo celostátních útvarech kriminální policie a vyšetřování, pro které by jistě bylo procentuální navýšení přijatelnější. Ale opakuji, padla shoda na podpoře nižších tarifních tříd a nastupujících policistů.

Nicméně se ještě vrátím k řečené částce 1.500,– Kč, která u příslušníků odpovídá navýšení 3,2%. To je v porovnání s inflací velmi málo. Odborové svazy požadují pro rok 2020 navýšení 8%, a i kdybychom přistoupili na kompromisních 5%, mělo by to být 2.340,, Kč na jednoho příslušníka. To by jistě omezilo úvahy policistů i příslušníků dalších bezpečnostních sborů o odchodu ze služebního poměru. Proto budeme v této věci nadále jednat a argumentovat jasnými údaji.

Navíc v novele zákona o služebním poměru byl přijat stabilizační příplatek, na který by při tříprocentním navýšení nezbyla ani koruna. To znamená, že by toto ustanovení zákona zůstalo zcela mrtvým. Nemluvě o tom, že bychom potřebovali ujednotit výši zvláštního, tedy tzv. rizikového příplatku, který není jednotný nejen mezi kraji, ale i mezi okresy.

A na závěr si neodpustím jednu poznámku. Již více než tři roky se snažíme vyjednat pro policisty příspěvek na stravování od zaměstnavatele, ale tato snaha je marná. Přeloženo do obecného jazyka, policisté a zaměstnanci policie jsou jediní nejen v bezpečnostních sborech, ale v celé státní správě a samosprávě, kteří nemají stravenky. Smutný příběh…

 

Článek naleznete v příloze.