Členský příspěvek a odznak veterána

Členský příspěvek veterána

Výše členského příspěvku veterána je s účinností od roku 2018 stanovena na částku  500 Kč na kalendářní rok.

Platbu členského příspěvku na následující rok lze hradit vždy od září předcházejícího roku a to naprosto stejným způsobem jako v předchozích letech – v případě členství veterána v základní organizaci NOS PČR na běžný účet příslušné základní organizace, nebo v případě přímého členství veterána NOS PČR na bankovní účet č: 211 239 13 59/0800.

Odznak veterána
V ceně ročního příspěvku není zahrnuta úhrada koženého pouzdra s odznakem veterána NOS PČR, kapesní odznak Veterán NOS PČR a nášivka Veterán NOS PČR. Tato činí 500 Kč a u nových členů ji lze uhradit jednorázově se vstupním členským příspěvkem veterána NOS PČR na bankovní účet č: 211 239 13 59/0800