NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Pondělí 11. 12. 2023

POMOC a SOLIDARITA

Veřejná sbírka Renáta Vařenková

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a Základní organizace NOS PČR Písek, ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje

Veřejná sbírka Martin Šaršon

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a Základní organizace NOS PČR Blansko, ve spolupráci s Krajským ředitelstvím police Jihomoravského kraje

Veřejná sbírka Lukáš Zíta

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky z podnětu Základní organizace NOS PČR Jihlava, ve spolupráci s Krajským ředitelství policie kraje

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

Alza
Alza
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
DELLINGER
DELLINGER
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Nejžádanější tarify za skvělé ceny a sleva u Air bank
Nejžádanější tarify za skvělé ceny a sleva u Air bank
Xella
Xella
Financování bydlení od A do Z
Financování bydlení od A do Z
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Yello
Yello
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Zámek Zbiroh
Zámek Zbiroh
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Forest park hotel
Forest park hotel
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Pojistky šité na míru
Pojistky šité na míru
Datart
Datart

TWITTER @nospcr

I policisté si zaslouží ocenění za plnění mimořádných úkolů

Předmětem jednání svazového výboru pro policii a předsedů základních organizací svazu, které se uskutečnilo prostřednictvím Teamsu minulé úterý, byly mimo jiné služební a pracovní záležitosti spojené s epidemií, mezi které neoddělitelně patří také odměňování příslušníků a zaměstnanců. Bylo konstatováno, že by si za svoje nasazení zasloužili policisté a občanští zaměstnanci mimořádnou finanční odměnu. 

 

 

Zde je potřeba připomenout, že epidemie se policistům nevyhýbá, ba naopak jsou policisté v první linii možné nákazy, což má své důsledky nejen na jejich zdraví, ale sekundárně také na rozvržení služeb a zajištění plnění nejen běžných, ale i mimořádných úkolů při zajišťování dohledu na dodržování vládních nařízení, jako jsou například kontroly oprávnění pohybu osob mezi okresy.  

 

Je pak v důsledku uvedeného zřejmé, že výkon služby je zatěžován jak narůstajícími potřebami plnění mimořádných úkolů, tak i nedostatkem policistů, ať již z důvodu jejich nemoci, karantény či opatření k ochraně jejich zdraví. Větší potřeby samozřejmě lze vyřešit službou přesčas, což si vynucuje méně času na odpočinek a regeneraci, včetně nutného omezení čerpání dovolených a případně i ozdravných pobytů.  

 

Jistě mnohé v tuto chvíli napadne, že hlídkující policisté byli posíleni o vojáky Armády ČR, takže by se mohlo zdát, že byl nedostatek policistů vyřešen. Jak také vyplynulo ze zmíněného jednání výboru a předsedů základních organizací je nasazení vojska jistě chvályhodná snaha, avšak zatížení policistů zcela vyřešit už z podstaty nemůže, protože nelze říci, že avizovaný počet vojáků nahradí v danou chvíli stejný počet potřebných policistů. 

 

Nasazení prezentovaného množství příslušníků armády je potřeba vnímat v reálném kontextu policejní služby, jejích potřeb, možností a dalších souvisejících aspektů. Lze sice vyřešit nově vzniklé problémy, například potřeba sladění služeb policistů a vojáků, aby nedošlo k narušení policejních opatření proti nákaze mezi jednotlivými skupinami policistů, avšak nadále zůstává skutečností, že fyzická přítomnost příslušníka či příslušníků armády je vždy vázána na fyzickou přítomnost policisty a je asi zbytečné připomínat, že policie nemůže rezignovat na jí vyhrazené činnosti a přestat přijímat a prověřovat oznámení, vyšetřovat a odhalovat trestnou činnost, vyjíždět k případům a plnit řadu dalších úkolů, které nelze delegovat. 

 

Konstatujeme-li, že mimořádný stav i nadále vyžaduje mimořádné nasazení policistů, pak je potřeba se vrátit k otázce adekvátní odměny za jejich službu zvlášť, když tento stav již trvá řadu měsíců, jeho konec je nadále v nedohlednu a mimořádných úkolů stále přibývá. Nelze nezmínit veliké množství policistů, kteří pomáhají hygieně s trasováním, policisty pomáhající v očkovacích centrech a dalšíNehledě na množství policistů zapojených do opatření související se současnými demonstracemi. 

 

Z tohoto pohledu byla na svazovém jednání konstatována skutečnost, že v loňském roce byla prováděna finanční kompenzace policistům formou odměn z k tomu mimořádně vyčleněnému objemu finančních prostředků, který schválila vláda již v dubnu, tedy o málo více než měsíc poté, co byly 1. března 2020 zaznamenány v ČR první tři případy nákazy Covid-19. 

 

Oproti tomu letos, kdy se od loňského podzimu zavedla opatřeníneustále zpřísňovaná dodnes, a kdy se onemocnění neporovnatelně rozšířilo a s tím i počet policistů nemocných či v karanténě, vláda žádné prohlášení o navýšení finančních prostředků na mimořádné odměny nevydala. Protože již marně uplynulo první čtvrtletí, kdy místní a centrální představitelé policejního odborového svazu schválení takovýchto mzdových prostředků trpělivě očekávali, vnímá to svaz jako velice negativní signál vůči policistům i všem, kteří pomáhají společnosti se zvládnutím pandemie. 

 

Proto předseda svazu Tomáš Machovič inicioval jednání, na kterém informoval policejního prezidenta o nespokojenosti příslušníků s ohodnocením spojeném s plněním úkolů v rámci opatření COVID – 19, kdy příslušníci napříč všemi články policie plní nejen své dlouhodobé úkoly vyplívající z náplně práce dané funkce, ale i úkoly spojené s opatřením COVID-19 společně s vojáky a celníky. Úkoly jsou plněny v náročném období i s případným možným ohrožením příslušníků samotných, potažmo jejich rodin 

 

Dále upozornil na fakt, že v současné době ministerstvo zdravotnictví ohlásilo jasné ocenění lékařů, zdravotníků a záchranářů, kteří jsou v přímém kontaktu s nemocnými, kdy těmto veřejně ministr zdravotnictví přislíbil vyplacení odměn kolem 75 tisíc, bez rozdílu. Vzhledem k tomu, že k ocenění příslušníků, v rámci mimořádných opatření, došlo naposledy začátkem druhé poloviny roku 2020, by bylo vhodné také důstojně ocenit i příslušníky policie za jejich výbornou práci. 

 

K tomuto policejní prezident sdělil, že již proběhla jednání s resortem ministerstva vnitra na toto téma, ale v současné době ministerstvo nemá, právě z důvodu mimořádných opatření, dostatek finančních prostředků pro mimořádné ocenění příslušníků a na refundaci dalších položek pro Policii ČR, za již vynaložené náklady. Proto vedení Policie ČR s Ministerstvem vnitra ČR budou společně žádat Ministerstvo financí ČR o navýšení rozpočtu pro tyto účely. Policejní prezident také sdělil, že si velice váží příslušníků policie a souhlasí s tím, aby došlo k mimořádnému ocenění příslušníků. Pokud se povede získat navýšení rozpočtu, bude iniciovat mimořádné ocenění. Upřesnil, že v současné době bude vydávat pokyn k vyplacení čtvrtletních odměn v rámci krajských ředitelství. Tyto odměny jsou primárně určeny na ocenění příslušníků odvádějící nadstandartní plnění povinností a úkolů. Rozdělení bude záležet na přímém funkcionáři. Dále přislíbil zasazení se o nalezení prostředků pro další mimořádné odměny, o vývoji bude informovat. 

 

Předseda proto navrhl, aby v případě uvolnění finančních prostředků na odměny pro příslušníky, v rámci opatření COVID-19, bylo postupováno plošně tak, aby větší část odměny byla nároková stejně jako u zdravotníků, ve stejné výši pro všechny příslušníky a teprve další část odměny byla ovlivněna přítomností na pracovišti či nadstandartním plnění úkolů dle rozsahu a iniciativy tak, aby se při vyplácení odměn odstranila případná zaujatost či se předešlo možnému nespravedlivému rozdělení odměn.  K tomuto bylo sděleno, že v případě uvolnění odměn v rámci opatření COVID-19, by se o této variantě dalo uvažovat.  

 

Předsednictvo NOS PČR, vzhledem k zjištěnému stavu, osloví Ministerstvo financí ČR a vyzve k nalezení řešení spojeného s oceněním příslušníků a občanských zaměstnanců podílejících se na mimořádných opatření COVID 19. 

 

 

 

 

Sdílejte tento článek přes

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívá více než 21 tisíc členů? Využijte náš kontaktní formulář.

V případě zájmu o členství stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.