POMOC a SOLIDARITA

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Alza
Alza
Yello energy
Yello energy
Domluv si slevu
Domluv si slevu
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Xella
Xella
Robotworld – specialista na roboty
Robotworld – specialista na roboty
Forest park hotel
Forest park hotel
SPA
SPA
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Datart
Datart
NH Car
NH Car
CK Zemek
CK Zemek
Motora
Motora
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Wienerberger
Wienerberger

TWITTER @NOSPCR

I policisté si zaslouží ocenění za plnění mimořádných úkolů

Předmětem jednání svazového výboru pro policii a předsedů základních organizací svazu, které se uskutečnilo prostřednictvím Teamsu minulé úterý, byly mimo jiné služební a pracovní záležitosti spojené s epidemií, mezi které neoddělitelně patří také odměňování příslušníků a zaměstnanců. Bylo konstatováno, že by si za svoje nasazení zasloužili policisté a občanští zaměstnanci mimořádnou finanční odměnu. 

 

 

Zde je potřeba připomenout, že epidemie se policistům nevyhýbá, ba naopak jsou policisté v první linii možné nákazy, což má své důsledky nejen na jejich zdraví, ale sekundárně také na rozvržení služeb a zajištění plnění nejen běžných, ale i mimořádných úkolů při zajišťování dohledu na dodržování vládních nařízení, jako jsou například kontroly oprávnění pohybu osob mezi okresy.  

 

Je pak v důsledku uvedeného zřejmé, že výkon služby je zatěžován jak narůstajícími potřebami plnění mimořádných úkolů, tak i nedostatkem policistů, ať již z důvodu jejich nemoci, karantény či opatření k ochraně jejich zdraví. Větší potřeby samozřejmě lze vyřešit službou přesčas, což si vynucuje méně času na odpočinek a regeneraci, včetně nutného omezení čerpání dovolených a případně i ozdravných pobytů.  

 

Jistě mnohé v tuto chvíli napadne, že hlídkující policisté byli posíleni o vojáky Armády ČR, takže by se mohlo zdát, že byl nedostatek policistů vyřešen. Jak také vyplynulo ze zmíněného jednání výboru a předsedů základních organizací je nasazení vojska jistě chvályhodná snaha, avšak zatížení policistů zcela vyřešit už z podstaty nemůže, protože nelze říci, že avizovaný počet vojáků nahradí v danou chvíli stejný počet potřebných policistů. 

 

Nasazení prezentovaného množství příslušníků armády je potřeba vnímat v reálném kontextu policejní služby, jejích potřeb, možností a dalších souvisejících aspektů. Lze sice vyřešit nově vzniklé problémy, například potřeba sladění služeb policistů a vojáků, aby nedošlo k narušení policejních opatření proti nákaze mezi jednotlivými skupinami policistů, avšak nadále zůstává skutečností, že fyzická přítomnost příslušníka či příslušníků armády je vždy vázána na fyzickou přítomnost policisty a je asi zbytečné připomínat, že policie nemůže rezignovat na jí vyhrazené činnosti a přestat přijímat a prověřovat oznámení, vyšetřovat a odhalovat trestnou činnost, vyjíždět k případům a plnit řadu dalších úkolů, které nelze delegovat. 

 

Konstatujeme-li, že mimořádný stav i nadále vyžaduje mimořádné nasazení policistů, pak je potřeba se vrátit k otázce adekvátní odměny za jejich službu zvlášť, když tento stav již trvá řadu měsíců, jeho konec je nadále v nedohlednu a mimořádných úkolů stále přibývá. Nelze nezmínit veliké množství policistů, kteří pomáhají hygieně s trasováním, policisty pomáhající v očkovacích centrech a dalšíNehledě na množství policistů zapojených do opatření související se současnými demonstracemi. 

 

Z tohoto pohledu byla na svazovém jednání konstatována skutečnost, že v loňském roce byla prováděna finanční kompenzace policistům formou odměn z k tomu mimořádně vyčleněnému objemu finančních prostředků, který schválila vláda již v dubnu, tedy o málo více než měsíc poté, co byly 1. března 2020 zaznamenány v ČR první tři případy nákazy Covid-19. 

 

Oproti tomu letos, kdy se od loňského podzimu zavedla opatřeníneustále zpřísňovaná dodnes, a kdy se onemocnění neporovnatelně rozšířilo a s tím i počet policistů nemocných či v karanténě, vláda žádné prohlášení o navýšení finančních prostředků na mimořádné odměny nevydala. Protože již marně uplynulo první čtvrtletí, kdy místní a centrální představitelé policejního odborového svazu schválení takovýchto mzdových prostředků trpělivě očekávali, vnímá to svaz jako velice negativní signál vůči policistům i všem, kteří pomáhají společnosti se zvládnutím pandemie. 

 

Proto předseda svazu Tomáš Machovič inicioval jednání, na kterém informoval policejního prezidenta o nespokojenosti příslušníků s ohodnocením spojeném s plněním úkolů v rámci opatření COVID – 19, kdy příslušníci napříč všemi články policie plní nejen své dlouhodobé úkoly vyplívající z náplně práce dané funkce, ale i úkoly spojené s opatřením COVID-19 společně s vojáky a celníky. Úkoly jsou plněny v náročném období i s případným možným ohrožením příslušníků samotných, potažmo jejich rodin 

 

Dále upozornil na fakt, že v současné době ministerstvo zdravotnictví ohlásilo jasné ocenění lékařů, zdravotníků a záchranářů, kteří jsou v přímém kontaktu s nemocnými, kdy těmto veřejně ministr zdravotnictví přislíbil vyplacení odměn kolem 75 tisíc, bez rozdílu. Vzhledem k tomu, že k ocenění příslušníků, v rámci mimořádných opatření, došlo naposledy začátkem druhé poloviny roku 2020, by bylo vhodné také důstojně ocenit i příslušníky policie za jejich výbornou práci. 

 

K tomuto policejní prezident sdělil, že již proběhla jednání s resortem ministerstva vnitra na toto téma, ale v současné době ministerstvo nemá, právě z důvodu mimořádných opatření, dostatek finančních prostředků pro mimořádné ocenění příslušníků a na refundaci dalších položek pro Policii ČR, za již vynaložené náklady. Proto vedení Policie ČR s Ministerstvem vnitra ČR budou společně žádat Ministerstvo financí ČR o navýšení rozpočtu pro tyto účely. Policejní prezident také sdělil, že si velice váží příslušníků policie a souhlasí s tím, aby došlo k mimořádnému ocenění příslušníků. Pokud se povede získat navýšení rozpočtu, bude iniciovat mimořádné ocenění. Upřesnil, že v současné době bude vydávat pokyn k vyplacení čtvrtletních odměn v rámci krajských ředitelství. Tyto odměny jsou primárně určeny na ocenění příslušníků odvádějící nadstandartní plnění povinností a úkolů. Rozdělení bude záležet na přímém funkcionáři. Dále přislíbil zasazení se o nalezení prostředků pro další mimořádné odměny, o vývoji bude informovat. 

 

Předseda proto navrhl, aby v případě uvolnění finančních prostředků na odměny pro příslušníky, v rámci opatření COVID-19, bylo postupováno plošně tak, aby větší část odměny byla nároková stejně jako u zdravotníků, ve stejné výši pro všechny příslušníky a teprve další část odměny byla ovlivněna přítomností na pracovišti či nadstandartním plnění úkolů dle rozsahu a iniciativy tak, aby se při vyplácení odměn odstranila případná zaujatost či se předešlo možnému nespravedlivému rozdělení odměn.  K tomuto bylo sděleno, že v případě uvolnění odměn v rámci opatření COVID-19, by se o této variantě dalo uvažovat.  

 

Předsednictvo NOS PČR, vzhledem k zjištěnému stavu, osloví Ministerstvo financí ČR a vyzve k nalezení řešení spojeného s oceněním příslušníků a občanských zaměstnanců podílejících se na mimořádných opatření COVID 19. 

 

 

 

 

sdílejte
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email