POMOC a SOLIDARITA

Nadační fond
Veřejné sbírky

Veřejná sbírka Jakub Danilo

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky z podnětu základní organizace při NOS PČR při Věznici Rýnovice a ve spolupráci s

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

Slevy pro členy
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Sleva na právní služby AK Kopřiva
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Alza
Slider
Benefity
SPA
Xella
Motora
Pneumatiky.cz
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Forest park hotel
České dráhy – IN KARTA
NH Car
Wienerberger
Krmivo Platinum
CK Zemek
Robotworld – specialista na roboty
Datart
Telly – digitální televize
Slider

TWITTER @NOSPCR

I policisté si zaslouží ocenění za plnění mimořádných úkolů

Předmětem jednání svazového výboru pro policii a předsedů základních organizací svazu, které se uskutečnilo prostřednictvím Teamsu minulé úterý, byly mimo jiné služební a pracovní záležitosti spojené s epidemií, mezi které neoddělitelně patří také odměňování příslušníků a zaměstnanců. Bylo konstatováno, že by si za svoje nasazení zasloužili policisté a občanští zaměstnanci mimořádnou finanční odměnu. 

 

 

Zde je potřeba připomenout, že epidemie se policistům nevyhýbá, ba naopak jsou policisté v první linii možné nákazy, což má své důsledky nejen na jejich zdraví, ale sekundárně také na rozvržení služeb a zajištění plnění nejen běžných, ale i mimořádných úkolů při zajišťování dohledu na dodržování vládních nařízení, jako jsou například kontroly oprávnění pohybu osob mezi okresy.  

 

Je pak v důsledku uvedeného zřejmé, že výkon služby je zatěžován jak narůstajícími potřebami plnění mimořádných úkolů, tak i nedostatkem policistů, ať již z důvodu jejich nemoci, karantény či opatření k ochraně jejich zdraví. Větší potřeby samozřejmě lze vyřešit službou přesčas, což si vynucuje méně času na odpočinek a regeneraci, včetně nutného omezení čerpání dovolených a případně i ozdravných pobytů.  

 

Jistě mnohé v tuto chvíli napadne, že hlídkující policisté byli posíleni o vojáky Armády ČR, takže by se mohlo zdát, že byl nedostatek policistů vyřešen. Jak také vyplynulo ze zmíněného jednání výboru a předsedů základních organizací je nasazení vojska jistě chvályhodná snaha, avšak zatížení policistů zcela vyřešit už z podstaty nemůže, protože nelze říci, že avizovaný počet vojáků nahradí v danou chvíli stejný počet potřebných policistů. 

 

Nasazení prezentovaného množství příslušníků armády je potřeba vnímat v reálném kontextu policejní služby, jejích potřeb, možností a dalších souvisejících aspektů. Lze sice vyřešit nově vzniklé problémy, například potřeba sladění služeb policistů a vojáků, aby nedošlo k narušení policejních opatření proti nákaze mezi jednotlivými skupinami policistů, avšak nadále zůstává skutečností, že fyzická přítomnost příslušníka či příslušníků armády je vždy vázána na fyzickou přítomnost policisty a je asi zbytečné připomínat, že policie nemůže rezignovat na jí vyhrazené činnosti a přestat přijímat a prověřovat oznámení, vyšetřovat a odhalovat trestnou činnost, vyjíždět k případům a plnit řadu dalších úkolů, které nelze delegovat. 

 

Konstatujeme-li, že mimořádný stav i nadále vyžaduje mimořádné nasazení policistů, pak je potřeba se vrátit k otázce adekvátní odměny za jejich službu zvlášť, když tento stav již trvá řadu měsíců, jeho konec je nadále v nedohlednu a mimořádných úkolů stále přibývá. Nelze nezmínit veliké množství policistů, kteří pomáhají hygieně s trasováním, policisty pomáhající v očkovacích centrech a dalšíNehledě na množství policistů zapojených do opatření související se současnými demonstracemi. 

 

Z tohoto pohledu byla na svazovém jednání konstatována skutečnost, že v loňském roce byla prováděna finanční kompenzace policistům formou odměn z k tomu mimořádně vyčleněnému objemu finančních prostředků, který schválila vláda již v dubnu, tedy o málo více než měsíc poté, co byly 1. března 2020 zaznamenány v ČR první tři případy nákazy Covid-19. 

 

Oproti tomu letos, kdy se od loňského podzimu zavedla opatřeníneustále zpřísňovaná dodnes, a kdy se onemocnění neporovnatelně rozšířilo a s tím i počet policistů nemocných či v karanténě, vláda žádné prohlášení o navýšení finančních prostředků na mimořádné odměny nevydala. Protože již marně uplynulo první čtvrtletí, kdy místní a centrální představitelé policejního odborového svazu schválení takovýchto mzdových prostředků trpělivě očekávali, vnímá to svaz jako velice negativní signál vůči policistům i všem, kteří pomáhají společnosti se zvládnutím pandemie. 

 

Proto předseda svazu Tomáš Machovič inicioval jednání, na kterém informoval policejního prezidenta o nespokojenosti příslušníků s ohodnocením spojeném s plněním úkolů v rámci opatření COVID – 19, kdy příslušníci napříč všemi články policie plní nejen své dlouhodobé úkoly vyplívající z náplně práce dané funkce, ale i úkoly spojené s opatřením COVID-19 společně s vojáky a celníky. Úkoly jsou plněny v náročném období i s případným možným ohrožením příslušníků samotných, potažmo jejich rodin 

 

Dále upozornil na fakt, že v současné době ministerstvo zdravotnictví ohlásilo jasné ocenění lékařů, zdravotníků a záchranářů, kteří jsou v přímém kontaktu s nemocnými, kdy těmto veřejně ministr zdravotnictví přislíbil vyplacení odměn kolem 75 tisíc, bez rozdílu. Vzhledem k tomu, že k ocenění příslušníků, v rámci mimořádných opatření, došlo naposledy začátkem druhé poloviny roku 2020, by bylo vhodné také důstojně ocenit i příslušníky policie za jejich výbornou práci. 

 

K tomuto policejní prezident sdělil, že již proběhla jednání s resortem ministerstva vnitra na toto téma, ale v současné době ministerstvo nemá, právě z důvodu mimořádných opatření, dostatek finančních prostředků pro mimořádné ocenění příslušníků a na refundaci dalších položek pro Policii ČR, za již vynaložené náklady. Proto vedení Policie ČR s Ministerstvem vnitra ČR budou společně žádat Ministerstvo financí ČR o navýšení rozpočtu pro tyto účely. Policejní prezident také sdělil, že si velice váží příslušníků policie a souhlasí s tím, aby došlo k mimořádnému ocenění příslušníků. Pokud se povede získat navýšení rozpočtu, bude iniciovat mimořádné ocenění. Upřesnil, že v současné době bude vydávat pokyn k vyplacení čtvrtletních odměn v rámci krajských ředitelství. Tyto odměny jsou primárně určeny na ocenění příslušníků odvádějící nadstandartní plnění povinností a úkolů. Rozdělení bude záležet na přímém funkcionáři. Dále přislíbil zasazení se o nalezení prostředků pro další mimořádné odměny, o vývoji bude informovat. 

 

Předseda proto navrhl, aby v případě uvolnění finančních prostředků na odměny pro příslušníky, v rámci opatření COVID-19, bylo postupováno plošně tak, aby větší část odměny byla nároková stejně jako u zdravotníků, ve stejné výši pro všechny příslušníky a teprve další část odměny byla ovlivněna přítomností na pracovišti či nadstandartním plnění úkolů dle rozsahu a iniciativy tak, aby se při vyplácení odměn odstranila případná zaujatost či se předešlo možnému nespravedlivému rozdělení odměn.  K tomuto bylo sděleno, že v případě uvolnění odměn v rámci opatření COVID-19, by se o této variantě dalo uvažovat.  

 

Předsednictvo NOS PČR, vzhledem k zjištěnému stavu, osloví Ministerstvo financí ČR a vyzve k nalezení řešení spojeného s oceněním příslušníků a občanských zaměstnanců podílejících se na mimořádných opatření COVID 19. 

 

 

 

 

sdílejte
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email