VETE RÁNI

Solidarita

Veřejná sbírka Jan Vlček

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a ředitel Obvodního ředitelství pro Prahu I plk. Mgr. Josef Vospěl, vyhlašují sbírku pro

… blíží se prázdniny… nezapomeňte si sjednat svazové cestovní pojištění pro rodinné příslušníky jen za 110 Kč na rok 2024… to vaše máte hrazeno v rámci řádného členství, ale napište si o “kartičku a dokumenty k pojištění”… více zde 

Různé články

Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Alza
Alza
KaLuMi-Yello
KaLuMi-Yello
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
Alza
Alza
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Forest park hotel
Forest park hotel
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
S-POWER – fotovoltaika
S-POWER – fotovoltaika
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
SATUM – pojistky šité na míru
SATUM – pojistky šité na míru
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Xella – stavebniny
Xella – stavebniny
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
sirius – financování bydlení od A do Z
sirius – financování bydlení od A do Z
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
Datart
Datart
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv

I policisté si zaslouží ocenění za plnění mimořádných úkolů

Předmětem jednání svazového výboru pro policii a předsedů základních organizací svazu, které se uskutečnilo prostřednictvím Teamsu minulé úterý, byly mimo jiné služební a pracovní záležitosti spojené s epidemií, mezi které neoddělitelně patří také odměňování příslušníků a zaměstnanců. Bylo konstatováno, že by si za svoje nasazení zasloužili policisté a občanští zaměstnanci mimořádnou finanční odměnu. 

 

 

Zde je potřeba připomenout, že epidemie se policistům nevyhýbá, ba naopak jsou policisté v první linii možné nákazy, což má své důsledky nejen na jejich zdraví, ale sekundárně také na rozvržení služeb a zajištění plnění nejen běžných, ale i mimořádných úkolů při zajišťování dohledu na dodržování vládních nařízení, jako jsou například kontroly oprávnění pohybu osob mezi okresy.  

 

Je pak v důsledku uvedeného zřejmé, že výkon služby je zatěžován jak narůstajícími potřebami plnění mimořádných úkolů, tak i nedostatkem policistů, ať již z důvodu jejich nemoci, karantény či opatření k ochraně jejich zdraví. Větší potřeby samozřejmě lze vyřešit službou přesčas, což si vynucuje méně času na odpočinek a regeneraci, včetně nutného omezení čerpání dovolených a případně i ozdravných pobytů.  

 

Jistě mnohé v tuto chvíli napadne, že hlídkující policisté byli posíleni o vojáky Armády ČR, takže by se mohlo zdát, že byl nedostatek policistů vyřešen. Jak také vyplynulo ze zmíněného jednání výboru a předsedů základních organizací je nasazení vojska jistě chvályhodná snaha, avšak zatížení policistů zcela vyřešit už z podstaty nemůže, protože nelze říci, že avizovaný počet vojáků nahradí v danou chvíli stejný počet potřebných policistů. 

 

Nasazení prezentovaného množství příslušníků armády je potřeba vnímat v reálném kontextu policejní služby, jejích potřeb, možností a dalších souvisejících aspektů. Lze sice vyřešit nově vzniklé problémy, například potřeba sladění služeb policistů a vojáků, aby nedošlo k narušení policejních opatření proti nákaze mezi jednotlivými skupinami policistů, avšak nadále zůstává skutečností, že fyzická přítomnost příslušníka či příslušníků armády je vždy vázána na fyzickou přítomnost policisty a je asi zbytečné připomínat, že policie nemůže rezignovat na jí vyhrazené činnosti a přestat přijímat a prověřovat oznámení, vyšetřovat a odhalovat trestnou činnost, vyjíždět k případům a plnit řadu dalších úkolů, které nelze delegovat. 

 

Konstatujeme-li, že mimořádný stav i nadále vyžaduje mimořádné nasazení policistů, pak je potřeba se vrátit k otázce adekvátní odměny za jejich službu zvlášť, když tento stav již trvá řadu měsíců, jeho konec je nadále v nedohlednu a mimořádných úkolů stále přibývá. Nelze nezmínit veliké množství policistů, kteří pomáhají hygieně s trasováním, policisty pomáhající v očkovacích centrech a dalšíNehledě na množství policistů zapojených do opatření související se současnými demonstracemi. 

 

Z tohoto pohledu byla na svazovém jednání konstatována skutečnost, že v loňském roce byla prováděna finanční kompenzace policistům formou odměn z k tomu mimořádně vyčleněnému objemu finančních prostředků, který schválila vláda již v dubnu, tedy o málo více než měsíc poté, co byly 1. března 2020 zaznamenány v ČR první tři případy nákazy Covid-19. 

 

Oproti tomu letos, kdy se od loňského podzimu zavedla opatřeníneustále zpřísňovaná dodnes, a kdy se onemocnění neporovnatelně rozšířilo a s tím i počet policistů nemocných či v karanténě, vláda žádné prohlášení o navýšení finančních prostředků na mimořádné odměny nevydala. Protože již marně uplynulo první čtvrtletí, kdy místní a centrální představitelé policejního odborového svazu schválení takovýchto mzdových prostředků trpělivě očekávali, vnímá to svaz jako velice negativní signál vůči policistům i všem, kteří pomáhají společnosti se zvládnutím pandemie. 

 

Proto předseda svazu Tomáš Machovič inicioval jednání, na kterém informoval policejního prezidenta o nespokojenosti příslušníků s ohodnocením spojeném s plněním úkolů v rámci opatření COVID – 19, kdy příslušníci napříč všemi články policie plní nejen své dlouhodobé úkoly vyplívající z náplně práce dané funkce, ale i úkoly spojené s opatřením COVID-19 společně s vojáky a celníky. Úkoly jsou plněny v náročném období i s případným možným ohrožením příslušníků samotných, potažmo jejich rodin 

 

Dále upozornil na fakt, že v současné době ministerstvo zdravotnictví ohlásilo jasné ocenění lékařů, zdravotníků a záchranářů, kteří jsou v přímém kontaktu s nemocnými, kdy těmto veřejně ministr zdravotnictví přislíbil vyplacení odměn kolem 75 tisíc, bez rozdílu. Vzhledem k tomu, že k ocenění příslušníků, v rámci mimořádných opatření, došlo naposledy začátkem druhé poloviny roku 2020, by bylo vhodné také důstojně ocenit i příslušníky policie za jejich výbornou práci. 

 

K tomuto policejní prezident sdělil, že již proběhla jednání s resortem ministerstva vnitra na toto téma, ale v současné době ministerstvo nemá, právě z důvodu mimořádných opatření, dostatek finančních prostředků pro mimořádné ocenění příslušníků a na refundaci dalších položek pro Policii ČR, za již vynaložené náklady. Proto vedení Policie ČR s Ministerstvem vnitra ČR budou společně žádat Ministerstvo financí ČR o navýšení rozpočtu pro tyto účely. Policejní prezident také sdělil, že si velice váží příslušníků policie a souhlasí s tím, aby došlo k mimořádnému ocenění příslušníků. Pokud se povede získat navýšení rozpočtu, bude iniciovat mimořádné ocenění. Upřesnil, že v současné době bude vydávat pokyn k vyplacení čtvrtletních odměn v rámci krajských ředitelství. Tyto odměny jsou primárně určeny na ocenění příslušníků odvádějící nadstandartní plnění povinností a úkolů. Rozdělení bude záležet na přímém funkcionáři. Dále přislíbil zasazení se o nalezení prostředků pro další mimořádné odměny, o vývoji bude informovat. 

 

Předseda proto navrhl, aby v případě uvolnění finančních prostředků na odměny pro příslušníky, v rámci opatření COVID-19, bylo postupováno plošně tak, aby větší část odměny byla nároková stejně jako u zdravotníků, ve stejné výši pro všechny příslušníky a teprve další část odměny byla ovlivněna přítomností na pracovišti či nadstandartním plnění úkolů dle rozsahu a iniciativy tak, aby se při vyplácení odměn odstranila případná zaujatost či se předešlo možnému nespravedlivému rozdělení odměn.  K tomuto bylo sděleno, že v případě uvolnění odměn v rámci opatření COVID-19, by se o této variantě dalo uvažovat.  

 

Předsednictvo NOS PČR, vzhledem k zjištěnému stavu, osloví Ministerstvo financí ČR a vyzve k nalezení řešení spojeného s oceněním příslušníků a občanských zaměstnanců podílejících se na mimořádných opatření COVID 19. 

 

 

 

 

Sdílet tento článek

Počet členů svazu k 1. 5. 2024
22393

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívají desetitisíce členů? Využijte náš kontaktní formulář.

Stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Sledujte @nospcr

Formulář slouží zejména k zasílání podnětů a dotazů z oblasti výkonu služby a práce a odborových záležitostí, včetně nápadů na zlepšení či opravy svazových systémů.

 

Zodpovězeny budou dotazy s uvedeným jménem, příjmením a emailovou adresou. Jména a příjmení, které zaslaly podnět nebudou nikde prezentována, ledaže by si to pro případné jednání v související věci samy zasilatel výslovně přál. 

 

UPOZORNĚNÍ

Anonymní dotazy či podněty slouží jako informační zdroj pro případné využití v možných souvisejících jednáních. Zprávy s vulgárním či obdobně nevhodným textem budou zaměstnanci kanceláře mazány bez dalšího postoupení.

 

Děkujeme za pochopení i váš zájem