POMOC a SOLIDARITA

Nadační fond
Veřejné sbírky

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

Alza
Alza
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Yello energy
Yello energy
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
CK Zemek
CK Zemek
Xella
Xella
Wienerberger
Wienerberger
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Domluv si slevu
Domluv si slevu
NH Car
NH Car
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
SPA
SPA
Datart
Datart
Robotworld – specialista na roboty
Robotworld – specialista na roboty
Motora
Motora
Forest park hotel
Forest park hotel
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz

TWITTER @NOSPCR

Informace z jednání Výboru pro bezpečnost dne 19. dubna 2017

Ve středu 19. dubna 2017 se konala 41. schůze výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Na pořadu jednání byly tyto body:

  1. Návrh státního závěrečného účtu kapitoly 376 – GIBS – za rok 2016.
  2. Návrh státního závěrečného účtu kapitoly 304 – BIS – za rok 2016.
  3. Návrh státního závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra – za rok 2016.
  4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1024).
  5. Návrh poslanců Romana Váni, Milana Chovance, Igora Jakubčíka, Zuzky Bebarové Rujbrové, Bronislava Schwarze a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., (sněmovní tisk 1021).
  6. Návrh státního závěrečného účtu kapitoly 336 – MS, část Vězeňská služba České republiky – za rok 2016.
  7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (Varšava, 16. května 2005), sněmovní tisk 1012.
  8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu (Riga, 22. října 2015), sněmovní tisk 1013.
  9. Termín a pořad příští schůze výboru, různé.

Důležitým bodem byl bod č. 4, kdy pokračovalo projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., které bylo přerušeno v obecné rozpravě na 39. schůzi výboru pro bezpečnost. Zpravodajem návrhu byl poslanec Mgr. Stanislav Huml. Projednávání bylo zahájeno v 11:05 hodin. V obecné rozpravě byly projednány pozměňovací návrhy poslanců Humla, Černochové, Procházky, Ondráčka a Štětiny. Návrhy naleznete pod odkazem na příslušný sněmovní tisk: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=1024

V podrobné rozpravě poslanci hlasovali o jednotlivých návrzích. První byl projednáván návrh poslance Zdeňka Ondráčka na novelizaci § 164 (výše úmrtného) ve dvou variantách –
9 násobek nebo 12 násobek, poslanci schválili 12 násobek.

Dalším na pořadu byl návrh poslance Stanislava Humla na novelizaci nového § 135a (náborový příspěvek), změna v odst. 4, konečný návrh na dobu setrvání ve služebním poměru v případě poskytnutí příspěvku byl předložen na 6 let. Poslanci tento návrh schválili.

Poté poslanci projednali návrh poslance Romana Procházky, který se týkal novelizace §§ 22, 103 a 138. O jednotlivých bodech návrhu rozhodli poslanci takto: Body I, II, III a V neschváleny, bod IV schválen.

Pozměňovací návrh poslance Jiřího Štětiny, který byl směrován k tzv. „zastropování“ výsluhového příspěvku a který vyvolal obavy příslušníků o další osud výsluhových nároků, poslanci projednali po předchozím detailním zdůvodnění předkladatele v obecné rozpravě. Stanovisko ministerstva vnitra k návrhu bylo negativní a poslanci Výboru pro bezpečnost návrh neschválili.

Návrhy poslankyně Jany Černochové (dvě varianty stabilizačního příspěvku a zrušení zkušební doby) nebyly schváleny.

Na závěr bodu bylo hlasováno o návrhu zákona jako celku (po zahrnutí přijatých pozměňovacích návrhů) – návrh byl schválen a postoupí dále do druhého čtení.

Praha, dne 20. dubna 2017

 

Za předsednictvo NOS PČR: JUDr. Milan Štěpánek, předseda

sdílejte
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email