Informace z pracovního jednání ČMKOS dne 30. srpna 2017

Zástupci Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Milan Štěpánek, Libuše Branná, Josef Malý, Petr Tomek, Tomáš Machovič, Petr Cieluch, Vilém Šulcek, Aleš Stránský, Petr Habrda, Adam Wastl, Zbyněk Pilař a Venuše Hudská se dnes zúčastnili akce ČMKOS „Projednání postupu při vyjednávání o úpravě platů ve státní službě, veřejné správě a službách v následujícím období“.

Jednalo se o koordinační setkání zástupců odborových svazů v otázce navýšení platů ještě v roce 2017. Zasedání řídil předseda OSSOO Pavel Bednář, informace o jednání s vládou přednesl předseda ČMKOS Josef Středula. Sdělil, že jednání o platech jsou vedena již od dubna 2017, zmínil i koordinaci s NOS PČR. Dále uvedl, že 61% zaměstnanců státu je pod úrovní průměrné mzdy a upozornil všechny přítomné, že u bezpečnostních sborů nedošlo k navýšení, ale pouhému dorovnání platů po drastických zásazích z roku 2010. Seznámil s dosavadními výsledky jednání s vládou. Zejména zdůraznil, že ČMKOS nesleví z navýšení mezd od 01. 11. 2017 s tím, že požadavek je jednoznačný a neměnný – 10% pro všechny státní zaměstnance a 15% pro učitele, a že z něho nelze slevit. Maximum navýšení musí směřovat do tarifů. Existuje podpora premiéra, ale vláda není jednotná, proto musí odbory odehrát svou roli a za navýšení platů se zasadit.

V diskuzi vystoupli předsedové odborových svazů rozpočtové sféry, včetně předsedy NOS PČR. Účastníci akce, i zástupci NOS PČR, poté jednoznačně přijali usnesení a schválili další společný postup. Budeme dále podporovat tuto snahu a zúčastníme se všech akcí, které budou souviset s požadavky odborových svazů na zvýšení platů.

Jednoznačně to bude účast na manifestačního mítinku ČMKOS „Konec levné práce“, který se uskuteční dne 14. září 2017 od 11:00 hodin v Aréně Sparta, Kovanecká 27, Praha 9 – Libeň.

Předsednictvo NOS PČR vyzývá a žádá členy, aby podpořili boj o lepší sociální podmínky a podíleli se na akcích, které proběhnou. Detailní informace obdrží elektronickou poštou.

 

Předsednictvo NOS PČR