RYCHLÝ PANEL

Solidarita

Veřejná sbírka Jan Vlček

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a ředitel Obvodního ředitelství pro Prahu I plk. Mgr. Josef Vospěl, vyhlašují sbírku pro

Různé články

Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Alza
Alza
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
S-POWER – fotovoltaika
S-POWER – fotovoltaika
KaLuMi-Yello
KaLuMi-Yello
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
Alza
Alza
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
sirius – financování bydlení od A do Z
sirius – financování bydlení od A do Z
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Forest park hotel
Forest park hotel
SATUM – pojistky šité na míru
SATUM – pojistky šité na míru
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
BUSHMAN – nákup oděvů a doplňků
BUSHMAN – nákup oděvů a doplňků
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Datart
Datart
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Xella – stavebniny
Xella – stavebniny

Jednání na Ministerstvu vnitra České republiky dne 4. 4. 2024

Dne 4. 4. 2024 se uskutečnilo na Ministerstvu vnitra České republiky (“ministerstvo”) neformální jednání zástupců odborových organizací se zástupci ministerstva, a to z iniciativy Nezávislého odborového svazu Policie České republiky (“NOS PČR”) a dalších odborových organizací. Za NOS PČR se jednání zúčastnil předseda Tomáš Machovič a místopředsedové Milan Synek a Petr Cieluch. Dále se účastnili zástupci Odborového svazu hasičů (“OSH”), Odborového svazu státních orgánů a organizací (“OSSOO”) a Unie bezpečnostních sborů (“UBS”). Spolu s ministrem vnitra Vítem Rakušanem se jednání zúčastnil vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání (“vrchní ředitel”) Jan Paďourek a další zástupci ministerstva, policejní prezident Martin Vondrášek a generální ředitel HZS Vladimír Vlček.

 

Zástupci NOS PČR šli na jednání s hlavními tématy, jež stanovily svazové výbory koncem února. Tedy požadavek stravného, navýšení rozpočtu bezpečnostních sborů, služebních příjmů a platů minimálně o 10 procent, systémové nastavení rozpočtu na rok 2025, včetně trvalého zavedení příspěvku na stravování. Dále pak požadavek na posunutí projednání novely zákona o služebním poměru, který zástupci NOS PČR předem avizovali na jednání se zástupci dalších odborových organizací v sídle svazu i na jednání s vedením policie a rovněž vyplynul i z jednání zástupců svazu na úrovni vrchního ředitele tento týden. Na těchto jednáních seznámili zástupci NOS PČR ostatní účastníky, že k předloženému návrhu mají zpracováno více než 190 připomínek a návrhů.

 

V úvodu jednání vysvětlil ministr vnitra, že jednání svolal až nyní proto, protože chtěl mít uchopitelné informace k požadavkům bezpečnostních sborů a odborových organizací. Také navrhl hlavní body jednání a jejich pořadí tak, že prvním z bodů bude problematika novely zákona, dále pak slíbené stravné, financování bezpečnostních sborů v roce 2024 a v dalších letech, případně další požadavky odborových organizací.

 

K přípravě novely zákona zdůraznil, že plní slib, že se novela nebude týkat změn výsluhových nároků. Pro její včasné projednání je potřeba dokončit přípravu nejpozději do konce června tohoto roku. Zároveň ale vnímá, že termín vypořádání připomínek bezpečnostních sborů a odborových organizací je pro jejich velké množství příliš krátký. Sice ponechá termín pro podání připomínek do 11. 4. 2024, nicméně lhůta na jejich projednání bude zásadně prodloužena, přičemž vrchní ředitel upřesní později konkrétní datum. Doplnil také, že jeho zájmem je zpracování kvalitní novely na základě všech připomínek tak, aby došlo k největší shodě, bez zásadního nesouhlasu odborových organizací. V rámci tohoto bodu vyzval také ke sdělení zásadních připomínek, z nichž některé byly diskutovány.

 

Následně ministr prezentoval jednání na nejrůznějších úrovních, která společně s řediteli bezpečnostních sborů absolvoval k navýšení rozpočtu ministerstva. Sdělil, že bez dostatečného financování rezortu není možné zajistit bezpečnost v rozsahu dosavadních standardů. V kontextu tohoto zmínil, že zajištění vnitřní bezpečnosti nelze oddělit od té vnější, neboť je nedílnou součástí bezpečnosti jako celku. Obzvlášť v této době by měla být bezpečnost jednou z hlavních priorit státu, od čehož se má odvíjet i financování na její zajištění. K tomu ministr dále sdělil, že na zajištění financování rezortu vnitra, potažmo policie a hasičského sboru bude požadovat navýšení rozpočtu o 2,6 mld. V roce 2024 by měly peníze směřovat zejména do provozu včetně stravného, na problematiku spojenou s azylovou a migrační politikou a na opatření spojená s mimořádnými zásahy Policie České republiky.

 

Ke znovuzavedení příspěvku na stravu, jež bylo opakovaně ze strany NOS PČR požadováno dopisy odpovědným členům vlády, poslancům a senátorům, sdělil, že nyní už může slíbit, že jeho poskytování bude znovuzavedeno nejpozději od 1. 7. 2024. Nejdříve by mohl být vyplácen od května, což bude odvislé podle stavu projednání rozpočtu na rok 2024. Předseda NOS PČR upozornil na to, že toto téma se řeší opakovaně od dob ministra Hamáčka a že je třeba ho řešit systémově v rámci všech bezpečnostních sborů. Tedy, že je potřeba jej zařadit do tzv. trvalých vlivů, jak od počátku zástupci NOS PČR požadují, aby se nemusel řešit každoročně. Předseda NOS PČR také připomněl, že je potřeba se také bavit o jeho zvýšení, alespoň na částku 70 Kč, byť i tato částka není z hlediska dnešních cen dostatečná. Na toto ministr reagoval tím, že vnímá nutnost najít dlouhodobé řešení, a že v rámci rozpočtu na rok 2025 by měly být finanční prostředky vyhrazené na příspěvek na stravování řešeny.

 

K požadavku odborových organizací o navýšení platů příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů několikrát zmínil, že o to bude usilovat, a to s přihlédnutím k vývoji rozpočtu. Z hlediska NOS PČR byl vznesen reálný požadavek navýšení minimálně o 10 % – 15 %, přičemž k tomu je třeba navýšit rozpočet jako celek, neboť zvýšení tarifů je spojené s tzv. “nadtarify”, jako jsou úhrada přesčasů, nemocenské, výsluhových nároků apod. K tomu je potřeba přičíst příspěvek na stravování a zohlednit snížené finanční prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb (“FKSP”).

 

Předseda NOS PČR také doplnil, že v rámci rozpočtu na rok 2025 je potřeba počítat s platným usnesením vlády z roku 2024, které stanovuje krácení rozpočtu rezortu ministerstva o 2 %, aby se zamezilo dalšímu propadu rozpočtu výdajů na vnitřní bezpečnost.

 

Ministr k požadavkům sdělil, že je vnímá a že bude záviset na dalších jednáních vlády, kdy on sám si další krácení rozpočtu bezpečnostních sborů nedovede představit.

 

Ze strany OSSOO bylo zdůrazněno, že je potřeba pamatovat i na občanské zaměstnance bezpečnostních sborů, kteří nejsou řádně oceňováni. V této souvislosti předseda NOS PČR předal ministrovi vnitra výplatní pásku zaměstnankyně, která za svou dlouholetou práci dostává za plat, který dosahuje hranice minimální mzdy. Dále doplnil, že odebrání příspěvku na stravu u takových zaměstnanců tvoří více než 4 % platu. Ministr na toto odvětil, že požadavky zaměstnanců vnímá a setkal se již s několika takovými případy. Na to předseda NOS PČR navázal zopakováním návrhu svazu na vytvoření samostatné platové tabulky pro zaměstnance bezpečnostních sborů, která by umožnila lepší ohodnocení občanských zaměstnanců včetně vývoje jejich příjmů. K tomuto se vyjádřil i policejní prezident, který uvedl, že i Policie České republiky před přijetím konsolidačního balíčku prosazovala podobný návrh, jež hodlá prosazovat nadále.

 

V rámci dalšího jednání zástupci NOS PČR opět zmínili požadavek, který poprvé představili na jednání s premiérem. Konkrétně, aby vláda rozšířila tarifní stupně základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů o další dva stupně, což by korespondovalo s prodlužováním věku odchodu do důchodu, a také by motivovalo setrvání příslušníků ve službě nad 33 let doby služby. Uvedený návrh ministr ocenil a potvrdil, že rozumí přínosu takovéhoto rozšíření tarifních stupňů.

 

Předseda OSH otevřel téma krácení tvorby rozpočtu FKSP ze 2 % na 1 % s povinným 0,5% vázáním spoření na stáří. Na to ministr sdělil, že toto téma bude určitě otevřeno na vládě a projednáno.

 

S průběhem a výsledky jednání s ministrem vnitra a předchozích jednání uskutečněných tento týden byli na dnešní videokonferenci seznámeni předsedové a předsedkyně základních organizací NOS PČR.

 

Předsednictvo NOS PČR připravuje jednání s ministrem spravedlnosti ke stejným tématům, a to pro získání podpory požadavků NOS PČR a odborových organizací ze strany dalšího ministra vlády, které by směřovalo ke zlepšení podmínek zaměstnanců a příslušníků všech bezpečnostních sborů.

 

Předsednictvo NOS PČR

Sdílet tento článek

Počet členů svazu k 1. 5. 2024
22393

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívají desetitisíce členů? Využijte náš kontaktní formulář.

Stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Sledujte @nospcr

Formulář slouží zejména k zasílání podnětů a dotazů z oblasti výkonu služby a práce a odborových záležitostí, včetně nápadů na zlepšení či opravy svazových systémů.

 

Zodpovězeny budou dotazy s uvedeným jménem, příjmením a emailovou adresou. Jména a příjmení, které zaslaly podnět nebudou nikde prezentována, ledaže by si to pro případné jednání v související věci samy zasilatel výslovně přál. 

 

UPOZORNĚNÍ

Anonymní dotazy či podněty slouží jako informační zdroj pro případné využití v možných souvisejících jednáních. Zprávy s vulgárním či obdobně nevhodným textem budou zaměstnanci kanceláře mazány bez dalšího postoupení.

 

Děkujeme za pochopení i váš zájem