NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Středa 10. 8. 2022

POMOC a SOLIDARITA

Veřejná sbírka Martin Kábrt

Nezávislý odborový svaz Police České republiky z podnětu Základní organizace NOS PČR Náchod a ve spolupráci s kolektivem Odvodního oddělení

Veřejná sbírka Stanislav Vlk

Základní organizace Svitavy, Rada útvaru NOS PČR při Pardubickém kraji, ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje a Územním

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

Philip Morris – alternativa kouření cigaret
Philip Morris – alternativa kouření cigaret
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Alza
Alza
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Forest park hotel
Forest park hotel
Zámek Zbiroh
Zámek Zbiroh
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Domluv si slevu
Domluv si slevu
NH Car
NH Car
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Yello
Yello
Financování bydlení od A do Z
Financování bydlení od A do Z
Datart
Datart
Xella
Xella
Pojistky šité na míru
Pojistky šité na míru
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize

TWITTER @nospcr

Jednání NOS PČR s představiteli Ministerstva spravedlnosti ČR a členy vedení Generálního ředitelství VS ČR

Dne 8. 6. 2021 proběhlo v budově Ministerstva spravedlnosti ČR jednání NOS PČR s představiteli ministerstva a členy vedení Generálního ředitelství VS ČR. Tohoto jednání se za NOS PČR účastnili předseda NOS PČR Tomáš Machovič, místopředseda NOS PČR pro VS Petr Cieluch a člen předsednictva pro VS Mgr. et Bc. Jiří Grosman. Za ministerstvo spravedlnosti byli přítomni náměstek Ministerstva spravedlnosti pro řízení Sekce koordinace boje proti korupci JUDr. Jeroným Tejc a náměstek Ministerstva spravedlnosti sekce provozní a právní Ing. Zbyněk Spousta. Z generálního ředitelství byl přítomen Náměstek generálního ředitele pro bezpečnost a kontrolu brig. gen. Mgr. Roman Záhorský a náměstek generálního ředitele pro ekonomiku Ing. Jaroslav Myšička MBA.

Hlavními body jednání byly požadavky NOS PČR na vyplacení odměn pro příslušníky
a občanské zaměstnance VS ČR za plnění mimořádných úkolů v rámci pandemie COVID-19 a změnu Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Tato změna by v případě schválení znamenala posun všech civilních zaměstnanců VS ČR ze stupnice platových tarifů dle tabulky uvedené v příloze č. 1 do tabulky uvedené v příloze č. 2 tohoto nařízení a přesunutí pedagogických pracovníků ze stupnice platových tarifů dle tabulky uvedené v příloze č. 1 do tabulky uvedené
v příloze č. 4.

Celé jednání probíhalo v přátelském duchu, kdy všechny zúčastněné strany vyslovily souhlas s tím, že příslušníkům a občanským zaměstnancům by měly být vyplaceny odměny za náročné plnění služebních a pracovních povinností v době pandemie COVID-19, tak jak byly vyplaceny v rámci resortu zdravotnickým pracovníkům. Avšak vzhledem k současné velmi složité situaci, ani Ministerstvo spravedlnosti, tak ani Generální ředitelství VS ČR v současnosti nemá finanční prostředky na vyplacení těchto odměn.

Ve věci změny nařízení vlády, i přes navrhované a dlouhodobě připravované převedení části odborných zaměstnanců do služebního poměru, kdy bylo zcela jednoznačně deklarováno, že v případě realizace, nikdo ze současných občanských zaměstnanců nebude nucen k přechodu do služebního poměru, panovala i přes některé drobné výhrady shoda, že námi navržená změna nařízení vlády má své opodstatnění a že ji všechny zúčastněné strany podporují. Ovšem i zde vzhledem k tomu, že tato změna by přinesla poměrně zásadní navýšení potřeby finančních prostředků, je potřeba tuto záležitost projednat s Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a s Předsedou vlády ČR.

V průběhu jednání také zaznělo z úst pana náměstka Ing. Spousty, že dobrá zpráva pro příští rok je, že finanční prostředky na platy nebyly oproti jiným kapitolám kráceny a lze tedy předpokládat, že v případě, že ještě nedojde k dalším úpravám, tak nedojde ke krácení platů zaměstnanců.

V současné době, NOS PČR čeká na stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, kam byl odeslán dopis se žádostí o změnu nařízení vlády a připravuje žádost o schůzku s Předsedou vlády ČR Ing. Andrejem Babišem. O dalším vývoji vás budeme pravidelně informovat.

                                                                                                                                                                                                                                        Jiří Grosman

                                                                       člen Předsednictva NOS PČR pro VS

Sdílejte tento článek přes

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email