POMOC a SOLIDARITA

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

Alza
Alza
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Yello energy
Yello energy
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Xella
Xella
Domluv si slevu
Domluv si slevu
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Forest park hotel
Forest park hotel
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Wienerberger
Wienerberger
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
CK Zemek
CK Zemek
Motora
Motora
SPA
SPA
Datart
Datart
NH Car
NH Car
Robotworld – specialista na roboty
Robotworld – specialista na roboty

TWITTER @NOSPCR

Jednání NOS PČR s představiteli Ministerstva spravedlnosti ČR a členy vedení Generálního ředitelství VS ČR

Dne 8. 6. 2021 proběhlo v budově Ministerstva spravedlnosti ČR jednání NOS PČR s představiteli ministerstva a členy vedení Generálního ředitelství VS ČR. Tohoto jednání se za NOS PČR účastnili předseda NOS PČR Tomáš Machovič, místopředseda NOS PČR pro VS Petr Cieluch a člen předsednictva pro VS Mgr. et Bc. Jiří Grosman. Za ministerstvo spravedlnosti byli přítomni náměstek Ministerstva spravedlnosti pro řízení Sekce koordinace boje proti korupci JUDr. Jeroným Tejc a náměstek Ministerstva spravedlnosti sekce provozní a právní Ing. Zbyněk Spousta. Z generálního ředitelství byl přítomen Náměstek generálního ředitele pro bezpečnost a kontrolu brig. gen. Mgr. Roman Záhorský a náměstek generálního ředitele pro ekonomiku Ing. Jaroslav Myšička MBA.

Hlavními body jednání byly požadavky NOS PČR na vyplacení odměn pro příslušníky
a občanské zaměstnance VS ČR za plnění mimořádných úkolů v rámci pandemie COVID-19 a změnu Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Tato změna by v případě schválení znamenala posun všech civilních zaměstnanců VS ČR ze stupnice platových tarifů dle tabulky uvedené v příloze č. 1 do tabulky uvedené v příloze č. 2 tohoto nařízení a přesunutí pedagogických pracovníků ze stupnice platových tarifů dle tabulky uvedené v příloze č. 1 do tabulky uvedené
v příloze č. 4.

Celé jednání probíhalo v přátelském duchu, kdy všechny zúčastněné strany vyslovily souhlas s tím, že příslušníkům a občanským zaměstnancům by měly být vyplaceny odměny za náročné plnění služebních a pracovních povinností v době pandemie COVID-19, tak jak byly vyplaceny v rámci resortu zdravotnickým pracovníkům. Avšak vzhledem k současné velmi složité situaci, ani Ministerstvo spravedlnosti, tak ani Generální ředitelství VS ČR v současnosti nemá finanční prostředky na vyplacení těchto odměn.

Ve věci změny nařízení vlády, i přes navrhované a dlouhodobě připravované převedení části odborných zaměstnanců do služebního poměru, kdy bylo zcela jednoznačně deklarováno, že v případě realizace, nikdo ze současných občanských zaměstnanců nebude nucen k přechodu do služebního poměru, panovala i přes některé drobné výhrady shoda, že námi navržená změna nařízení vlády má své opodstatnění a že ji všechny zúčastněné strany podporují. Ovšem i zde vzhledem k tomu, že tato změna by přinesla poměrně zásadní navýšení potřeby finančních prostředků, je potřeba tuto záležitost projednat s Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a s Předsedou vlády ČR.

V průběhu jednání také zaznělo z úst pana náměstka Ing. Spousty, že dobrá zpráva pro příští rok je, že finanční prostředky na platy nebyly oproti jiným kapitolám kráceny a lze tedy předpokládat, že v případě, že ještě nedojde k dalším úpravám, tak nedojde ke krácení platů zaměstnanců.

V současné době, NOS PČR čeká na stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, kam byl odeslán dopis se žádostí o změnu nařízení vlády a připravuje žádost o schůzku s Předsedou vlády ČR Ing. Andrejem Babišem. O dalším vývoji vás budeme pravidelně informovat.

                                                                                                                                                                                                                                        Jiří Grosman

                                                                       člen Předsednictva NOS PČR pro VS

sdílejte
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email