Jednání s vedením společnosti Kooperativa a.s.

Dne 12.6.2017 proběhlo, na plzeňské pobočce společnosti Kooperativa Vienna Insurance Group a.s. , jednání předsednictva s ředitelem Arnoštem Bergmannem a vedením pobočky. Pan Bergmann seznámil předsednictvo s pojistným plnění u sjednaných smluv. Následně proběhlo vyjednávání k pokračování spolupráce a nastínění variantních řešení, které se smlouvami souvisí. Varianty smluv budou po zpracování následně zaslány předsednictvu NOS PČR k seznámení.