NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Sobota 13. 4. 2024

POMOC a SOLIDARITA

Veřejná sbírka David Olexa

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a Základní organizace NOS PČR Zlín, vyhlašují sbírku pro děti Davida Olexy. Adam i

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Hlavně nože, katany i meče
Hlavně nože, katany i meče
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Alza
Alza
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Speciální nabídka porovnání smluv
Speciální nabídka porovnání smluv
KaLuMi-Yello
KaLuMi-Yello
Financování bydlení od A do Z
Financování bydlení od A do Z
Dovolená se slevou
Dovolená se slevou
Pojistky šité na míru
Pojistky šité na míru
Datart
Datart
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Xella
Xella
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Forest park hotel
Forest park hotel
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
500 Kč pro Vás
500 Kč pro Vás
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Nejžádanější tarify za skvělé ceny a sleva u Air bank
Nejžádanější tarify za skvělé ceny a sleva u Air bank
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA

TWITTER @nospcr

Jednání sněmovního Výboru pro bezpečnost

Dne 7. června 2018 se členové předsednictva NOS PČRzúčastnili jednání Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

V rámci bodu 4 programu byl projednáván návrh státního závěrečného účtu kapitoly 314 Ministerstvo vnitra, rok 2017 – rozpočet MV. Za ministerstvo vnitra se zúčastnil náměstek MV pro ekonomiku Mgr. Jiří Zmatlík, za policii náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku brig. gen. Petr Petřík a za Hasičský záchranný sbor jeho generální ředitel gen. genmjr. Ing. Drahoslav Ryba.

Se zprávou vystoupil pan náměstek Zmatlík, poté zpravodaj tohoto bodu, pan poslanec Zdeněk Ondráček. Zaznělo, že čerpání rozpočtu lze hodnotit jako rovnoměrné. V obecné rozpravě pan poslanec Ondráček poděkoval náměstkovi Zmatlíkovi za předchozí setkání a zodpovězení dotazů.

Pan poslanec Chovanec poděkoval za zprávy a přednesl dva dotazy. První se týkal seškrtání volných tabulek – jak by dopadlo toto opatření na platy v bezpečnostních sborech. Odpověděl pan náměstek Zmatlík – včera, při přípravě státního rozpočtu, jsme se za MV neztotožnili s tímto opatřením. Jednání bylo přerušeno, dnes večer bude jednat ministr vnitra s ministryní financí. Dále náměstek hovořil o tom, že v případě seškrtání nebudou prostředky na odměny a přesčasy, které musí policisté sloužit při trvalém personálním nedostatku. Podle poslance Chovance jde o fatální problém. Jeho druhý dotaz se týkal hospodaření tajných služeb.

Pan poslanec Mašek vznesl otázku deficitu dvou tisíc policistů, který je dán obtížným náborem. Jestli není nábor slepá ulička a jak je možné pomoci ze strany poslanců, např. při výši nástupních platů. Chovanec se připojil s tím, že by měl být dopad i zvýšením zvláštních příplatků, jaký je tedy stav. Náměstek Zmatlík uvedl, že Ministerstvo financí v oblasti zvláštních příplatků razí ministerstvo financí minimalistickou metodu. Dále odpovídal NPPE gen. Petřík na otázku nasazování policistů do služeb při personálním nedostatku. Nelze si zvyknout na nedostatek policistů a nelze neustále zvyšovat zatížení přesčasy. Dále hovořil o výši náborových příspěvcích v krajích.

Pan poslanec Ondráček navrhl, aby se tato široká debata přenesla na samostatné jednání. Pokud by mělo dojít k minimalistickému dorovnání zvláštních příplatků od ledna 2019, byl by minimální rozdíl mezi Prahou a ostatními kraji. Hovořil o potřebě zásadní změny v odměňování příslušníků a o oprávněnosti požadavků odborů. Další vystoupil pan poslanec Žáček ohledně nenaplněných služebních míst. Reagoval NPPE gen. Petřík o potřebě proškolení policistů a zaplnění kvalifikovaných služebních míst. Další dotazy – pan poslanec Mašek ohledně posunu v oblasti příspěvku na stravování u policistů a poté se zajímal o průměrné služební příjmy u policistů a hasičů. Náměstek Zmatlík ihned reagovals dobrou zprávou, že od poloviny roku, tedy od 01. 07. 2018 budou zavedeny příspěvky na stravování v celé policii. Přehledy o průměrných služebních příjmech budou poslancům v detailní podobě předány.

Pan poslanec Růžička apeloval na nedostatek policistů v sociálně vyloučených lokalitách a nutnost dublování činností městskou policií. Z další diskuze vyplynula nutnost projednat tuto problematiku detailně na jednání Podvýboru pro policii. Poté bylo po podrobné rozpravě přijato usnesení.

V jednání bylo pokračováno pátým bodem, kterým byl návrh státního závěrečného účtu kapitoly 336, Ministerstvo spravedlnosti, část Vězeňská služba České republiky, za rok 2017. Za Ministerstvo spravedlnosti se zúčastnil ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., Mgr. Vladimír Zimmel, náměstek sekce trestní politiky a generální ředitel VS ČR genmjr. PhDr. Petr Dohnal. Zpravodajem byl poslanec Ing. Pavel Růžička.

Zprávu přednesl pan ministr Pelikán. Hovořil i o problémech s náborem nových příslušníků, konstatoval počty příslušníků a zaměstnanců a výši průměrných služebních příjmů a platů. Informoval i o počtu vězněných osob, loňský rok byl kulminační. Hovořil o nové koncepci vězeňství a zaměstnávání vězňů.

Obecná rozprava – otázka pana poslance Maška – v jakém stadiu je využití náramků a alternativních trestů. Odpověděl pan ministr, že u náramků se přechází z pilotního do testovacího provozu a vysvětlil detaily.

Pan poslanec Růžička se dotázal ministra, jaký dopad má u VS ČR náborový příspěvek, zda se sbor personálně stabilizuje. Odpověď pana ministra – náborový příspěvek je důležitý v tom, že nevím, co bychom bez něho dnes dělali. To ale neznamená, že by byly problémy vyřešeny. Máme velké podstavy v pražských věznicích a v zařízeních těžkého charakteru, např. ve Valdicích, kde je situace kritická. Zmínil se o obtížných podmínkách pro službu ve věznicích. Doplnil jej gen. Dohnal s tím, že náborový příspěvek pomohl, ale když uchazeči zjistí, jaké jsou podmínky pro službu a jaká z ní plynou omezení, řízení nedokončí a odejdou. Poté byla ukončena obecná rozprava a po podrobné rozpravě bylo přijato usnesení.

Praha, dne 07. 06. 2018

Za předsednictvo NOS PČR

JUDr. Milan Štěpánek, předseda

Sdílejte tento článek přes

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívá více než 21 tisíc členů? Využijte náš kontaktní formulář.

V případě zájmu o členství stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Aktuálně

Výběr stránek

INSTAGRAM nospcr