Jednání Výboru pro veterány v Chrudimi

Dne 25.06.2020 na KŘP Pardubického kraje – Územním odboru Chrudim proběhlo jednání Výboru policejních veteránů při Nezávislém odborovém svazu Policie České republiky zastoupeného Jiřím Merglem a předsedou NOS PČR Tomášem Machovičem. V rámci jednání byl řešen rozpočet veteránů pro rok 2021 a s tímto související personální agenda spojená se zlepšením služeb pro veterány a pořádáním akcí v jednotlivých regionech. Jedním z témat byl i návrh veteránů na změnu stanov NOS PČR, který by sbližoval veterány NOS PČR s občanským sdružením Veterán Policie České republiky a nastavením stejných pravidel pro status Veterán Policie ČR. Další z témat bylo zlepšení komunikace vůči veteránům NOS PČR a jejich prezentace v rámci jednotlivých krajů.
Tomáš Machovič, předseda NOS PČR