Již po XVII. a opět jinak

Ve čtvrtek dne 10. prosince 2015 se sešli veteráni NOS PČR  registrovaní pod KŘ PČR Jčk. České Budějovice na již sedmnáctém regionálním setkání v nově získaných prostorách Budvar arény v restauraci GERBERA v Českých Budějovicích. Po delším jednání s majitelem se podařilo tuto restauraci získat bezúplatně.  Po příchodu mohli účastnici obdivovat sbírku dresů a to jak oddílů kopané a hokeje v Českých Budějovicích tak i dalších. Taktéž se podařilo zajistit celkové ozvučení celého prostoru restaurace, takže bylo všem řečníkům dobře rozumět. Ve vestibulu účastníci mohli zaplatit příspěvky na rok 2016 a tradičně si mohli zakoupit speciální kalendář NOS PČR  veterána

Po zahájení a seznámení s programem, které provedl dědek Josef se rozproudila debata o konání sportovního dne veteránů v jarním období. Z celé rozpravy vyplynulo, že není na  organizaci této akce nic měnit. Další dotazy byly zodpovězeny, a proto se postoupilo k podávání občerstvení a to pivovarského guláše z divočáka, který byl zaléván dobrým pivem a to pochopitelně Budvarem. Všech 120 účastníků bylo spokojeno a to jak organizací, místem a prostředím.

Všem se v této restauraci velice líbila a bylo ze strany účastníků kvitováno jak prostředí  a obsluha a vzešel požadavek na zajištění této restaurace i pro příští léta.Náš fotograf Vilka Kabeláč celé setkání dokumentoval a jistě si rádi prohlédnete jak prostory restaurace, výzdobu a taktéž sami sebe jak jste zvěčněni. Veškeré foto bude opět k nahlédnutí na našich stránkách.

Josef  dědek  Votýpka

 

Foto naleznete pod odkazem: http://veterannosp.rajce.idnes.cz/Ceske_Budejovice_10.12.2015