Mimořádné setkání Veteránů NOS PČR při ZO Jihočeského kraje – dne 14.06.2018

Dne 14. června se v restauraci GERBERA v Českých Budějovicích uskutečnilo mimořádné setkání veteránů, sdružených pod ZO NOS PČR při KŘ Jihočeského kraje.

Toto setkání „jihočeských veteránů“ nahradilo neuskutečněný  9. celorepublikový SDV 2018 (sportovní den veterána a MEMORIÁL plk. Míry ZÍDKA), který se měl původně konat ve dnech 08.-10.6.2018.

Účastníci si vyslechli nejprve úvodní slovo zakládajícího člena, „otce“ a dlouholetého předsedy Veterána NOS PČR Pepy „dědka“ Votýpky, který přítomné seznámil s novým složením celorepublikového výboru Veterána NOS PČR, včetně svého nástupce Jiřího MERGLA a zároveň mu vyslovil svoji plnou podporu. Následně vyzval přítomné k nominaci nového zástupce do celorepublikového výboru za jižní Čechy, a to vzhledem k tomu, že původně nominovaný a zvolený zástupce Pavel Galajda těsně před tímto setkáním rezignoval.

V další části svého vystoupení upřímně poděkoval za spolupráci a vstřícnost současnému krajskému řediteli plk. Mgr. Bc. Luďkovi Procházkovi a za jeho celkový přístup k práci a potřebám odborářů resp. veteránů a předal mu dar se symbolem Veterána. Pan ředitel ve svém následném vystoupení informoval o velmi dobrých výsledcích jihočeských policistů v posledním období  a naznačil i oblasti problémů, které je nutné aktuálně řešit. Ve svém vystoupení v závěru pak požádal všechny přítomné o pomoc při získávání nových policistů, nejlépe z nejmladší generace potomků současných policejních veteránů.

Na závěr oficiálních proslovů Pepovi Votýpkovi jménem všech přítomných dodatečně  poblahopřál k pětasedmdesátinám.  Za dosavadní spolupráci poděkoval i jeho dlouholetý spolupracovník Jirka Nevyjel a předal mu symbolický dárek – sošku „zakladatele Veterána“.

Po následném přípitku a „táborské baště“ pak pokračovalo setkání v přátelském duchu při vzpomínání na vážné, ale zejména ty veselejší zážitky ze služebních let.

 

Jiří Nevyjel