Nejstarší veterán NOS PČR

Dne 16.1.2020 oslavil nejstarší veterán NOS PČR Bohuslav Kadleček ze ZO NOS PČR Chrudim neuvěřitelné 95 narozeniny. Velká gratulace.