RYCHLÝ PANEL

Solidarita

Veřejná sbírka Jan Vlček

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a ředitel Obvodního ředitelství pro Prahu I plk. Mgr. Josefem Vospělem, vyhlašují sbírku pro

… blíží se prázdniny… nezapomeňte si sjednat svazové cestovní pojištění pro rodinné příslušníky jen za 110 Kč na rok 2024… to vaše máte hrazeno v rámci řádného členství, ale napište si o “kartičku a dokumenty k pojištění”… více zde 

Různé články

O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Alza
Alza
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
KaLuMi-Yello
KaLuMi-Yello
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
BUSHMAN – nákup oděvů a doplňků
BUSHMAN – nákup oděvů a doplňků
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
SATUM – pojistky šité na míru
SATUM – pojistky šité na míru
Datart
Datart
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
Alza
Alza
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
S-POWER – fotovoltaika
S-POWER – fotovoltaika
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Xella – stavebniny
Xella – stavebniny
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Forest park hotel
Forest park hotel
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
sirius – financování bydlení od A do Z
sirius – financování bydlení od A do Z

Nesouhlas s metodikou udělování souhlasu s výkonem jiné výdělečné činnosti policistů

Odbory vnitřní kontroly a personální Policejního prezidia České republiky vydaly pod č. j. PPR-27161-2/2021-990220 ze dne 3. 8. 2021 materiál nazvaný „Metodická příručka k udělování souhlasu s výkonem jiné výdělečné činnosti“.  

 

Po seznámení s tímto materiálem je nutné konstatovat, že jde o dokument velice problematický, který věci příliš neprospívá, neboť svým vyzněním může vyvolat nesprávné závěry při posuzování žádostí o povolení jiné výdělečné činnost a s tím spojené oprávněné nespokojenosti a v konečném důsledku i řadu soudních sporů, protože upozaďuje východiska, na jejichž základě tuzemská judikatura posuzuje, zda je jiná výdělečná činnost příslušníků souladná s výkonem služby podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.  

 

Podle § 48 odst. 2 výše jmenovaného zákona Příslušník může vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle tohoto zákona pouze se souhlasem služebního funkcionáře. Služební funkcionář udělí rozhodnutím souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti za podmínky, že tato činnost nemůže vést ke střetu zájmů osobních se zájmy služby, k ohrožení dobré pověsti bezpečnostního sboru nebo k ohrožení důležitého zájmu služby.“ 

 

Ze zákonné dikce vyplývá, že právo na výkon jiné výdělečné činnosti je dostupné všem příslušníkům a může být oprávněně odepřeno jen v konkrétních případech, které mohou reálně vést ke střetu zájmů nebo ohrožujícího zájmy služby nebo dobré pověsti sboru, což jsou jediné výjimky z pravidla „povolovat“ jinou výdělečnou činnost. 

 

V takovém duchu vyznívá také judikatura, a to celkem ustáleně, tedy i před tím, než Ústavní soud zrušil předchozí znění souvisejícího ustanovení § 48, které jinou výdělečnou činnost příslušníků apriori de facto nedovoloval a sankcionoval propuštěním ze služebního poměru. Avšak i propuštění ze služebního poměru pro faktické formální porušení zákazu vykonávat jinou výdělečnou činnost mohlo být v daném případě shledáno jako nesprávné a zrušeno, neboť například Nejvyšší správní soud zdůraznil, že k propuštění příslušníka bezpečnostního sboru může dojít pouze tehdy, pokud jeho výdělečná činnost ohrožuje zájem chráněný zákonem o služebním poměru, jímž je zajištění řádného výkonu služby, ochrana důvěry veřejnosti v bezpečnostní sbory a zamezení střetu zájmů příslušníka se zájmy služby. Jelikož stěžovatelka žádný z těchto zájmů neohrozila (resp. nebylo to v řízení prokázáno), zasáhl žalovaný svým rozhodnutím do jejích základních práv v rozporu s článkem 1 odst. 2 a 4 Listiny. Nejvyšší správní soud na závěr podotýká, že pouze tento závěr vyhovuje požadavkům, jež na soudní rozhodnutí klade Ústavní soud. Ten totiž v nálezu ze dne 13. března 2013, sp. zn. IV. ÚS 1241/12 (N 42/68 SbNU 425) konstatoval, že „spravedlnost je hodnotovým principem, který je společný všem demokratickým právním řádům [srov. nález sp. zn. I. ÚS 643/04 ze dne 6. 9. 2005 (N 171/38 SbNU 367), nález sp. zn. II. ÚS 3168/09 ze dne 5. 8. 2010 (N 158/58 SbNU 345), bod 25]. Nad každým utvářením soudního rozhodnutí klene se dvojí imperativ: rozhodnutí musí být nejen zákonné, ale především spravedlivé. Úkolem soudu je právě rozpoznat skrze zákon spravedlnost.“  

 

I zde docházela judikatura k závěru, že smyslem právní úpravy nemělo být omezení jiné výdělečné činnosti bez dalšího, protože takový výklad by byl protiústavní, ale omezení se vztahuje na konkrétní případy rozporu se zájmem služby.  

 

Pokud tedy k takovýmto závěrům docházely soudy za zákonné úpravy, která jiné výdělečné činnosti příslušníků vůbec nepřála, pak při současném znění, které až na výjimky takovouto činnost umožňuje, by metodika k jejímu povolování, je-li vůbec potřeba, měla spíše ukázat služebním funkcionářům, že takováto činnost je až na zákonem stanovené a konkrétní výjimky normální, právem aprobovaná, a ne ji vykreslovat jako něco nežádoucího způsobem, který nabádá k jejímu nepovolování, často z důvodů presumování domnělých situací, k nimž nejenže nemusí dojít, ale ani podle stávající judikatury nemusí být dostatečné pro nepovolení jiné výdělečné činnosti.  

 

Další pohled na samotnou příručku naleznete v článku  Metodická příručka k udělování souhlasu s výkonem jiné výdělečné činnosti, aneb jak souhlas neudělit“ 

 

Proto vedení NOS PČR bezodkladně oslovilo vedení Policie ČR, aby ho seznámilo s důvody, kvůli nimž považuje předmětný materiál za špatný, a proč bude usilovat o jeho zrušení či zásadní přepracování.

 

Mgr. Bc. Milan Synek, první místopředseda NOS PČR

Sdílet tento článek

Počet členů svazu k 1. 5. 2024
22393

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívají desetitisíce členů? Využijte náš kontaktní formulář.

Stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Sledujte @nospcr

Formulář slouží zejména k zasílání podnětů a dotazů z oblasti výkonu služby a práce a odborových záležitostí, včetně nápadů na zlepšení či opravy svazových systémů.

 

Zodpovězeny budou dotazy s uvedeným jménem, příjmením a emailovou adresou. Jména a příjmení, které zaslaly podnět nebudou nikde prezentována, ledaže by si to pro případné jednání v související věci samy zasilatel výslovně přál. 

 

UPOZORNĚNÍ

Anonymní dotazy či podněty slouží jako informační zdroj pro případné využití v možných souvisejících jednáních. Zprávy s vulgárním či obdobně nevhodným textem budou zaměstnanci kanceláře mazány bez dalšího postoupení.

 

Děkujeme za pochopení i váš zájem